Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Obowiązuje: od 2019-06-01
Podstawa prawna:
Art. 19 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  
Art. 6 - USTAWA o systemie ubezpieczeń społecznych  

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

czerwiec 2019 r. - sierpień 2019 r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik  ubezpieczony
I 198,04 zł emerytalne 19,33 zł 19,33 zł
rentowe 12,87 zł 2,97 zł
chorobowe - 4,85 zł
II 247,55 zł emerytalne 24,16 zł 24,16 zł
rentowe 16,09 zł 3,71 zł
chorobowe - 6,06 zł
III 297,06 zł emerytalne 28,99 zł 28,99 zł
rentowe 19,31 zł 4,46 zł
chorobowe - 7,28 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

wartości archiwalne:

 
Źródło: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy Copyright © 2019 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.