Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Obowiązuje: od 2015-12-01 do 2016-02-29
Podstawa prawna:
Art. 191 - Dz.U.2014.210.1502  

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

grudzień 2015 r. - luty 2016 r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik ubezpieczony
I 155,81 zł emerytalne 15,21 zł 15,21 zł
rentowe 10,13 zł 2,34 zł
chorobowe - 3,82 zł
II 194,77 zł emerytalne 19,01 zł 19,01 zł
rentowe 12,66 zł 2,92 zł
chorobowe - 4,77 zł
III 233,72 zł emerytalne 22,81 zł 22,81 zł
rentowe 15,19 zł 3,51 zł
chorobowe - 5,73 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.),

- rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.).

wartości archiwalne:

 
Źródło: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy Copyright © 2019 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.