Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Emerytury i renty
Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.
Obowiązuje: od 2017-07-28
Podstawa prawna:
Dz.U.2017.1.2  

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

W 2018 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. (Dz.U., poz. 1438)

wartości archiwalne:

 
Źródło: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy Copyright © 2018 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.