do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Maksymalna wysokość diet członków organów jednostek samorządu terytorialnego
Obowiązuje: od 2018-01-01 do 2018-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2018.1260  
  • Dz.U.2016.446  
  • Dz.U.2016.814  
  • Dz.U.2015.1445  
  • Dz.U.2016.966  
  • Dz.U.2016.902  

Maksymalna wysokość diet członków organów jednostek samorządu terytorialnego

Diety przysługujące radnym województwa samorządowego

Wysokość diet przysługujących radnemu województwa samorządowego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (która wynosi 1789,42 zł), w związku z czym maksymalna wysokość diet wynosi 2684,13 zł.

Sejmik województwa przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę pełnione przez nich funkcje.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 966 ze zm.),

-ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291).

Diety przysługujące radnym powiatu

Wysokość diet przysługujących radnemu powiatu w ciągu miesiąca (nazywana dalej maksymalną wysokością diet) nie może przekroczyć łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (która wynosi 1789,42 zł), w związku z czym maksymalna wysokość diet wynosi 2684,13 zł.

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu powiatu w ciągu miesiąca jest uzależniona od liczby mieszkańców tego powiatu:

Liczba mieszkańców powiatu

Procent maksymalnej wysokości diet

Maksymalna kwota diet przysługujących w ciągu miesiąca

powyżej 120 tys.

100,00%

2 684,13 zł

od 60 tys. do 120 tys.

85,00%

2 281,51 zł

poniżej 60 tys.

70,00%

1 878,89 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 966 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. Nr 61, poz. 709),

-ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291).

Diety przysługujące radnym gminy

Wysokość diet przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca (nazywana dalej maksymalną wysokością diet) nie może przekroczyć łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (która wynosi 1789,42 zł), w związku z czym maksymalna wysokość diet wynosi 2684,13zł.

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca jest uzależniona od liczby mieszkańców tej gminy:

Liczba mieszkańców gminy

Procent maksymalnej wysokości diety

Maksymalna kwota diety przysługująca w ciągu miesiąca

powyżej 100 tys.

100,00%

2 684,13 zł

od 15 tys. do 100 tys.

75,00%

2 013,10 zł

poniżej 15 tys.

50,00%

1 342,07 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 966 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710),

- ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291).

Wynagrodzenia miesięczne pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru

Maksymalne wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru w:

- urzędzie marszałkowskim: marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa,

- starostwie powiatowym: starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu,

- urzędzie gminy: wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

- związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczącego zarządu związku i po­zostałych członków zarządu

nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (wynoszącej 1789,42 zł), czyli kwoty 12525,94 zł.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 r., poz. 902 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 966 ze zm.),

-ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK