do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Opłaty za czynności komorników
Obowiązuje: od 2019-01-01
Podstawa prawna:
  • Art. 27 25 - Dz.U.2019.785  
  • Dz.U.2019.2363  
  • Art. 27 25 - Dz.U.2020.755  
  • Art. 27 25 - Dz.U.2018.300  
  • Dz.U.2018.770  

za poszukiwanie majątku dłużnika

100 zł

przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, świadczeń z zabezpieczenia społecznego i niektórych zasiłków

10% wartości wyegzekwowanego świadczenia

przy pozostałych sposobach egzekucji (m.in. z wierzytelności, ruchomości i nieruchomości)

10% wartości wyegzekwowanego świadczenia

gdy dłużnik zapłaci należność w kasie komornika lub na jego rachunek bankowy

3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia, nie mniej niż 150 zł, gdy dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia; w pozostałych przypadkach 10%

minimalna przy egzekucji świadczeń pieniężnych

co do zasady 300 zł, a 200 zł jeżeli do wyegzekwowania świadczenia dojdzie wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji

maksymalna przy egzekucji świadczeń pieniężnych

50.000 zł

w razie umorzenia postępowania o egzekucję świadczenia pieniężnego na wniosek wierzyciela albo w razie bezczynności wierzyciela

5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania; opłata, co do zasady, obciąża wierzyciela; jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika; jeśli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania

od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego

5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu - uiszczana przez wnioskodawcę; jeżeli jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego (np. zabezpieczenie alimentów), opłatę wylicza się jak przy egzekucji świadczeń pieniężnych

o wykonanie wniosku o opróżnienie lokalu służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika

1.500 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK