do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni
Obowiązuje: od 2018-03-31 do 2019-03-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2017.1566   Art. 312

Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2018

 Jednostkowa stawka należności za:

1) żeglugę pustych statków towarowych za jeden tonokilometr nośności wymierzonej

0,12 gr

2) żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej

1,78 gr

3) przewóz towarów statkami towarowymi, a także holowanie i spław drewna na:

a) rzece Odrze od km 94,9 do km 282,5, Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 39,4 oraz Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6

0,10 gr

b) drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć, oraz węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa

0,68 gr

c) pozostałych śródlądowych drogach wodnych i ich odcinkach wymienionych w § 2 - za jeden tonokilometr

0,59 gr

Jednostkowa stawka należności za korzystanie ze śluz lub pochylni za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię:

1) statku, zestawu pchanego lub zestawu holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20 m, za każdą wymienioną jednostkę pływającą:

a) w godzinach od 700 do 1900

15,50 zł

b) w godzinach od 1900 do 700

16,26 zł

2) statku przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), za każdy statek:

a) w godzinach od 700 do 1900

7,20 zł

b) w godzinach od 1900 do 700

14,40 zł

3) kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy kajak lub łódź wiosłową:

a) w godzinach od 700 do 1900

4,10 zł

b) w godzinach od 1900 do 700

8,20 zł

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie  należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni (Dz.U. z 2018r., poz. 654).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK