do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Opłaty roczne za użytkowanie gruntu pokrytego wodą
Obowiązuje: od 2018-01-01
Podstawa prawna:
  • Art. 20 - Dz.U.2020.310  
  • Art. 20 - Dz.U.2018.2268  
  • Art. 2 - Dz.U.2017.2496  

Opłaty roczne za użytkowanie gruntu pokrytego wodą

Tabela dotyczy opłat rocznych za użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Opłata roczna za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia działalności związanej z:

1) energetyką wodną, przeznaczonego pod:

- obiekty budowlane elektrowni wodnej oraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajduje się ujęcie wody dla elektrowni

8,90 zł

- budowle piętrzące i upustowe, przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane

2,00 zł

2) transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:

- porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków

0,30 zł

- budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane

1,00 zł

- akweny związane z obiektami i urządzeniami, o których mowa powyżej, w wyznaczonych granicach

0,30 zł

3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów

0,50 zł

4) wycinaniem roślin z wody

0,31 zł

5) infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod:

- filary i przyczółki mostów

5,00 zł

- przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane

2,00 zł

6) infrastrukturą przemysłową, przeznaczonego pod:

- ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody

8,90 zł

- budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane

2,00 zł

7) infrastrukturą komunalną i rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane

2,00 zł

8) z uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:

- porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane do przewozów pasażerskich

0,89 zł

- inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami

5,00 zł

- nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi obiektami

5,00 zł

- kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych

0,01 zł

9) związanych z działalnością usługową

8,90 zł

10) związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną

8,90 zł

11) innych niż wymienione w pkt 1-10

0,50 zł

Opłaty stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się nad wymienionymi w tabeli obiektami, jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne nad tymi obiektami, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, a są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ustala się jako iloczyn stawki opłaty rocznej, określonej w tabeli i powierzchni użytkowanych gruntów wyrażonej w m2, w zaokrągleniu do 1 m2.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK