do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
Obowiązuje: od 2017-01-01 do 2017-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2016.645  

Środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związane z podjęciem działalności, w wysokości określonej w umowie, maksymalnie:
Okres obowiązywania 600% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
400% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu
1.09 - 30.11.2017 r. 25324,20 zł 16882,80 zł 12662,10 zł
1.06 - 31.08.2017 r. 26121,30 zł 17414,20 zł 13060,70 zł
1.03 - 31.05.2017 r. 25313,60 zł 16875,70 zł 12656,80 zł
1.01 - 28.02.2017 r. 24330,30 zł 16220,20 zł 12165,20 zł

Przepisy stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 645).

wartości archiwalne: