do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Stypendia dla bezrobotnych
Obowiązuje: od 2018-06-01 do 2019-05-31
Podstawa prawna:

Stypendia dla bezrobotnych

Stypendium z tytułu odbywania stażu

Stypendium z tytułu uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

120% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy

120% zasiłku dla bezrobotnych, przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy, jeżeli miesięczny wymiar godzin przygotowania zawodowego wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że nie może być ono niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych, przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy.

100% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy.

Stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku od 1 czerwca 2014 r. wynosi 847,80 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK