do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Zwrot wydatków na materiały budowlane
Obowiązuje: od 2009-01-01 do 2009-03-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2005.177.1468  
Zwrot wydatków na materiały budowlane

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

- budową budynku mieszkalnego;

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach;

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, których opodatkowanie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wzrosło z 7% do 22%.

Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2009 r.

68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę

12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

29 933 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

12 829 zł

Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2009 r.

55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę

9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

24 246 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

10 391 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK