do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Zwrot wydatków na materiały budowlane
Obowiązuje: od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
  • Art. 3 11a - Dz.U.2005.177.1468  
Zwrot wydatków na materiały budowlane

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

- budową budynku mieszkalnego;

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach;

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, których opodatkowanie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wzrosło z 7% do 22% (od 1.1.2011 r. - 23%).

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku przypadło w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 22%, kwota zwrotu wynosi:

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w III kwartale 2011 r.

Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 22%)

albo

65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 23%)

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę

12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

32 679 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

14 005 zł

Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych
55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę

9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

26 470 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

11 344 zł

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku przypada w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 23%, kwota zwrotu wynosi:

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w III kwartale 2011 r.

Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 22%)

albo

65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 23%)

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę

12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

32 413 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

13 891 zł

Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych
55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę

9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

26 470 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

11 344 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK