do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Renta socjalna
Obowiązuje: od 2017-03-01
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2013.982  

Renta socjalna

Okres obowiązywania

Kwota brutto renty socjalnej

www.zus.pl

Od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

renta przyznana po raz pierwszy (84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy)

840,00 zł

Renta socjalna - maksymalna kwota przychodu

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.

Okres obowiązywania

Kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Podstawa prawna

1.03.2017-31.05.2017 2.953,30 zł M.P. z 2017 r., poz. 217
1.12.2016-28.02.2017 2.838,60 zł M.P. z 2016 r., poz. 1131
1.09.2016-30.11.2016 2.813,40 zł M.P. z 2016 r., poz. 782
1.06.2016-31.08.2016 2.927,10 zł M.P. z 2016 r., poz. 443
1.03.2016-31.05.2016 2.846,90 zł M.P. z 2016 r., poz. 166

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 982 z późn. zm.).