do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Składka dodatkowa na pracowniczy program emerytalny
Obowiązuje: od 2019-01-01
Podstawa prawna:

Składka dodatkowa na pracowniczy program emerytalny

Składkę podstawową na pracowniczy program emerytalny finansuje pracodawca.

Uczestnik (pracownik lub inna osoba, która przystąpiła do programu) może jednak zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje.

Wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji.

Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w ten sposób będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje kwota z ubiegłego roku.

Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w 2019 r. nie może przekroczyć 21 442,50 zł

Ograniczenia wysokości wpłacanych składek dodatkowych nie stosuje się do środków wniesionych w ramach wypłaty transferowej.

Składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2016, poz. 1149 z późn. zm.);

- obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2019 (M.P. poz. 1093).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK