do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osób należących do KRUS
Obowiązuje: od 2017-01-01 do 2017-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2013.1403  

Kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osób należących do KRUS

Nieprzekroczenie rocznej granicznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi jedną z przesłanek podlegania ubezpieczeniu w KRUS przez rolnika (domownika) prowadzącego działalność gospodarczą.
Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2017 wynosi 3300 zł.

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej (M.P. poz. 634).

wartości archiwalne: