do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Składka na ubezpieczenie społeczne rolników
Obowiązuje: od 2018-01-01 do 2018-03-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2016.277  

Składka na ubezpieczenie społeczne rolników

UWAGA!

Wysokości dotyczą składek opłacanych za I kwartału 2018 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kwartał 2018 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa

Wysokość składek na ubezpieczenie w zł

Składki łącznie od jednego ubezpieczo­nego

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

podstawo­wa skład­ka mie­sięczna

dodatko­wa skład­ka mie­sięczna

razem składka miesięcz­na (2 + 3)

kwartal­nie

składka miesięcz­na

kwartal­nie

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

89,00

0,00

89,00

267,00

42,00

126,00

393,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

89,00

106,00

195,00

585,00

42,00

126,00

711,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

89,00

213,00

302,00

906,00

42,00

126,00

1032,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

89,00

319,00

408,00

1224,00

42,00

126,00

1350,00

- powyżej 300 ha

89,00

425,00

514,00

1542,00

42,00

126,00

1668,00

Domownik

(w każdej gru­pie obszarowej gospodarstwa rolnego)

89,00

0,00

88,00

267,00

42,00

126,00

393,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

- do 50 ha

178,00

0,00

178,00

534,00

42,00

126,00

660,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

178,00

106,00

284,00

852,00

42,00

126,00

978,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

178,00

213,00

391,00

1173,00

42,00

126,00

1299,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

178,00

319,00

497,00

1491,00

42,00

126,00

1617,00

- powyżej 300 ha

178,00

425,00

603,00

1809,00

42,00

126,00

1935,00

Domownik    pro­wadzący pozarol­niczą działalność gospodarczą

(w każdej grupie obszarowej gospo­darstwa  rolnego)

178,00

0,00

178,00

534,00

42,00

126,00

660,00

Podstawa prawna:
-ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 277);

-obwieszczenie Prezesa KRUS z 6 grudnia 2017 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 1146).

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK