do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Składka na ubezpieczenie społeczne rolników
Obowiązuje: od 2019-01-01
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2016.277  

Składka na ubezpieczenie społeczne rolników

UWAGA!

Wysokości dotyczą składek opłacanych za I kwartału 2019 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za I kwartał 2019 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa

Wysokość składek na ubezpieczenie w zł

Składki łącznie od jednego ubezpieczo­nego

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

podstawo­wa skład­ka mie­sięczna

dodatko­wa skład­ka mie­sięczna

razem składka miesięcz­na (2 + 3)

kwartal­nie

składka miesięcz­na

kwartal­nie

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

91,00

0,00

91,00

273,00

42,00

126,00

399,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

91,00

110,00

201,00

603,00

42,00

126,00

729,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

91,00

219,00

310,00

930,00

42,00

126,00

1056,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

91,00

329,00

420,00

1260,00

42,00

126,00

1386,00

- powyżej 300 ha

91,00

438,00

529,00

1587,00

42,00

126,00

1713,00

Domownik

(w każdej gru­pie obszarowej gospodarstwa rolnego)

91,00

0,00

91,00

273,00

42,00

126,00

399,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

- do 50 ha

182,00

0,00

182,00

546,00

42,00

126,00

672,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

182,00

110,00

292,00

876,00

42,00

126,00

1002,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

182,00

219,00

401,00

1203,00

42,00

126,00

1329,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

182,00

438,00

620,00

1860,00

42,00

126,00

1986,00

- powyżej 300 ha

182,00

438,00

620,00

1860,00

42,00

126,00

1986,00

Domownik    pro­wadzący pozarol­niczą działalność gospodarczą

(w każdej grupie obszarowej gospo­darstwa  rolnego)

182,00

0,00

182,00

546,00

42,00

126,00

672,00

Podstawa prawna:
-ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2336);

-obwieszczenie Prezesa KRUS

wartości archiwalne:

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK