do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zatrudnianie cudzoziemców – księgowanie wpłat do powiatowego urzędu pracy

  data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM: Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a tej ustawy, 50% wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części

 • Czy dodatek za wieloletnią pracę należy się pracownikowi z dwóch państwowych jednostek budżetowych jednocześnie

  data dodania: 19.12.2017

  PROBLEM: Państwowa jednostka budżetowa zatrudnia głównego księgowego będącego członkiem korpusu służby cywilnej na 1/3 etatu. Praca w tej jednostce jest jego dodatkowym zatrudnieniem, gdyż podstawowym zakładem pracy, na cały etat na stanowisku księgowego, jest równocześnie inna - duża państwowa jednostka budżetowa, gdzie również jest pracownikiem korpusu służby cywilnej. Pracownik ten zatrudniony jest w jednostce od 12 miesięcy kalendarzowych, natomiast w podstawowym miejscu pracy od 6 lat. Z dokumentacji dotyczącej zatrudnienia głównego księgowego wynika, iż poza dwiema jednostkami nie ma innego okresu uprawniającego do dodatku stażowego. W jednostce na podstawie zaświadczenia z podstawowego miejsca pracy zaliczono okres 6 lat pracy i wypłacono dodatek za wieloletnią pracę w

 • Zatrudnianie nauczycieli – pytania i odpowiedzi

  data dodania: 29.09.2017

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące spraw kadrowych związanych z początkiem roku szkolnego 2017/2018, w tym wynikających z wprowadzenia reformy oświatowej od 1 września 2017 r.

 • Czy można zrezygnować z zatrudnienia osoby wyłonionej podczas naboru

  data dodania: 25.11.2015

  Jesteśmy jednostką wchodzącą w skład służby cywilnej. Będziemy zatrudniać pracownika na zastępstwo, stąd rozpoczynamy procedurę naboru. Czy pracownik po przeprowadzonym naborze i ogłoszonym wyniku naboru musi być zatrudniony w urzędzie, czy też możemy z tego zrezygnować? W jakim terminie od ogłoszenia wyników naboru powinniśmy zatrudnić pracownika?

 • Jakie dokumenty powinien wypełnić nowy pracownik w związku z zatrudnieniem

  data dodania: 12.11.2015

  Główna księgowa zatrudniona w urzędzie gminy z dniem 1 listopada 2015 r. przeszła na zasłużoną emeryturę. Wójt gminy ogłosił nabór na wolne stanowisko głównego księgowego. Osoba, która wygrała postępowanie konkursowe, będzie pełniła obowiązki głównego księgowego od 1 grudnia 2015 r. Jakie dokumenty powinien wypełnić nowy pracownik w związku z zatrudnieniem? Czy przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych pracownik jest zobligowany do złożenia ślubowania?

 • Czy możliwe jest zatrudnianie krewnych w księgowości jednostek budżetowych

  data dodania: 25.05.2015

  Czy w samorządowej jednostce budżetowej można zatrudnić na stanowisku księgowej/referenta kuzynkę/kuzyna głównej księgowej? Czy są przepisy, które zabraniają, aby ta osoba podlegała głównej księgowej?

 • Na jakiej podstawie można zatrudnić nauczyciela-emeryta

  data dodania: 18.02.2015

  Nauczyciel dyplomowany odszedł na emeryturę i jest zainteresowany ponownym zatrudnieniem. W oparciu o jaką podstawę prawną można go zatrudnić ponownie w pełnym wymiarze czasu pracy? Na podstawie mianowania czy na czas nieokreślony? Czy istnieje możliwość zatrudnienia go na czas określony? Czy należy wypłacać nauczycielowi wszystkie dodatki, które pobierał przed odejściem na emeryturę, tj. dodatek stażowy, za trudne warunki pracy?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK