do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Inwentaryzacja prawa użytkowania wieczystego niewłaściwą metodą

  data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowione na rzecz JST na gruntach Skarbu Państwa zostały ujęte na arkuszu spisu z natury. Wszystkie prawa (do 21 różnych nieruchomości) zostały wpisane łącznie pod pozycją nr 1 na arkuszu spisu z natury nr 000001.

 • Inwentaryzacja dróg i ulic

  data dodania: 22.10.2018

  W jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację dróg i ulic będących na stanie gminy? W tym roku w naszej jednostce przypada termin spisu z natury wszystkich środków trwałych. Na szkoleniu dowiedzieliśmy się, że drogi i ulice też trzeba zinwentaryzować w drodze spisu z natury (obiekt inwentarzowy - dostęp do nich nie jest utrudniony). W jaki sposób to zrobić?

 • Nieprawidłowe określenie metod inwentaryzacji w polityce rachunkowości jednostki

  data dodania: 23.02.2018

  Nieprawidłowość: W polityce rachunkowości jednostki przypisano metody inwentaryzacji do symboli kont syntetycznych. Na przykład wskazano, że metodą:

 • Ustalenie metody inwentaryzacji budynków i budowli niezgodnie z uor

  data dodania: 28.12.2017

  Nieprawidłowość: W instrukcji inwentaryzacyjnej urzędu miasta zapisano, że budynki i budowle podlegają inwentaryzacji metodą weryfikacji zapisów ksiąg rachunkowych z dowodami źródłowymi.

 • Zmiana metody inwentaryzacji zapasów magazynowych

  data dodania: 27.12.2017

  Nieprawidłowość: Zapasy materiałów budowlanych znajdujące się w magazynie samorządowego zakładu budżetowego były inwentaryzowane raz na 2 lata metodą wyrywkowej weryfikacji (porównywano stan losowo wybranych zapasów z zapisami w kartotekach materiałowych prowadzonych w magazynie).

 • Nieuprawniona zmiana metody inwentaryzacji środków transportu

  data dodania: 01.12.2017

  Nieprawidłowość: Pojazdy jednostki: samochód osobowy, bus do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosiarka samobieżna z pługiem odśnieżającym zostały zinwentaryzowane metodą weryfikacji z dokumentacją (dowodami nabycia), zamiast w drodze spisu z natury. Zmieniono metodę inwentaryzacji, mimo że zgodnie z wystawionymi zleceniami pracy i kartami drogowymi wszystkie pojazdy w dniu przeprowadzania inwentaryzacji, tj. 30 grudnia 2016 r., znajdowały się w garażu jednostki.

 • Zmiana metody inwentaryzacji należności od kontrahentów

  data dodania: 23.11.2017

  Nieprawidłowość: W samorządowym zakładzie budżetowym wszystkie należności zakładu wykazane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami” zostały zinwentaryzowane metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (rachunkami, fakturami, dowodami wpłaty, notami obciążeniowymi, notami odsetkowymi) i weryfikacji wartości tych składników, mimo że ponad 1/3 należności powinna zostać zinwentaryzowana metodą uzgodnienia sald z kontrahentami.

 • Zastosowanie niewłaściwej metody inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  data dodania: 28.09.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy przeprowadzono inwentaryzację niezgodnie z przepisami, ponieważ zastosowano niewłaściwą metodę - grunty, prawo wieczystego użytkowania, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz wartości niematerialne i prawne (licencje na użytkowanie programów komputerowych) zinwentaryzowano w drodze spisu z natury zamiast w drodze weryfikacji z dokumentami księgowymi.

 • Inwentaryzacja elektroniczna

  data dodania: 20.10.2016

  W wielu przypadkach inwentaryzacja kojarzy się ze żmudnym, długotrwałym procesem, w który zaangażowanych jest co najmniej kilka osób (pracowników jednostki) tworzących zespoły spisowe (komisje inwentaryzacyjne). Czy rzeczywiście proces inwentaryzacji musi być taki żmudny? Czy jednostka może ten proces usprawnić, zmodernizować?

 • Czy wydatki poniesione przez ośrodek pomocy społecznej na zakup ekspresu do kawy stanowią wydatek strukturalny

  data dodania: 07.09.2015

  Ośrodek pomocy społecznej dokonał zakupu na własne potrzeby ekspresu do kawy. Ze względu na jego wartość wydatek stanowił zakup inwestycyjny. Czy zakup ten stanowił wydatek strukturalny? Jeśli tak, to do którego kodu powinien on zostać zakwalifikowany?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK