do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Odszkodowanie za zniszczenie dróg przez pojazdy ponadnormatywne a VAT

  data dodania: 24.09.2018

 • Usunięcie odpadów z prywatnej działki a VAT

  data dodania: 24.09.2018

 • Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego a PIT

  data dodania: 12.09.2018

 • Jak prawidłowo wypełnić protokół powypadkowy - krok po kroku

  data dodania: 19.06.2018

  Przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej należy dołożyć należytej staranności, ponieważ błędnie sporządzona dokumentacja powoduje bardzo często konieczność wdrożenia postępowania wyjaśniającego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas dochodzi do przedłużenia terminu załatwienia sprawy, a tym samym powoduje to dłuższe oczekiwanie wnioskodawcy na przyznanie i wypłatę przysługujących jemu świadczeń. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy wraz z załącznikami, które powinny zostać dołączone do dokumentacji powypadkowej.

 • Czy dochody KP PSP z tytułu odszkodowania należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ

  data dodania: 25.10.2017

  Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód i wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. Czy dochody te są dochodami powiatu, czy dochodami budżetu państwa i powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłat do OPS

  data dodania: 19.10.2017

  Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje wpłaty na konto i do kasy od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność w zakresie pomocy społecznej oraz odszkodowania na utracone mienie od firmy ubezpieczeniowej. Czy wymienione wpłaty można zaksięgować odpowiednio w § 096 i § 097, a następnie wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

 • Odszkodowanie za zalanie budynku – nowy paragraf 095 czy 097?

  data dodania: 13.10.2017

  Pytanie: W wyniku nawałnic ponieśliśmy szkody. Czy odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku przedszkola powinnam ująć w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”, czy w nowym paragrafie 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”?

 • Usunięcie szkody w środku trwałym a odszkodowanie

  data dodania: 29.09.2017

  Ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty jednostce budżetowej odszkodowania z tytułu szkody na boisku sportowym. Szkoda ma być wyceniona i wypłata ma nastąpić w ciągu 1-2 miesięcy. Jednostka jednak musi naprawić szkodę przed rozpoczęciem sezonu, a nie ma wystarczających środków w planie finansowym w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych”. Kierownik jednostki ma wystąpić do rady gminy o zwiększenie planu dochodów (wpływ odszkodowania) i równocześnie zwiększenie planu wydatków, ale na sesję rady miejskiej trzeba zaczekać. Czy jednostka może wcześniej ponieść wydatek, a dopiero później wystąpić o zwiększenie planu dochodów i wydatków?

 • Jak rozliczyć odsetki od odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy

  data dodania: 28.04.2017

  Były pracownik gminy wygrał proces o niesłuszne zwolnienie z pracy ( rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) . Wypłacono mu zasądzone przez sąd odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi. W jaki sposób gmina, jako płatnik, rozlicza te odsetki?

 • Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela – paragraf 097 czy 095?

  data dodania: 28.04.2017

  Pytanie: Na konto dochodów wpłynęło nam odszkodowanie od ERGO Hestii. Jaka powinna być klasyfikacja budżetowa? W ogóle to jakiego rodzaju odszkodowania należy ujmować w nowym paragrafie 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”?

 • Czy zwolniony nauczyciel-związkowiec zawsze może liczyć na przywrócenie do pracy

  data dodania: 20.12.2016

  Bardzo proszę o poradę dotyczącą przywrócenia do pracy nauczycielki-związkowca, której dyrektor wypowiedział umowę w wyniku zmiany planu nauczania, a na co związek zawodowy nie wyraził zgody. Czy w związku z tym, że art. 45 § 2 Kodeksu pracy, mówiący, że sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe, nie ma zastosowania do związkowców, nauczycielka zostanie przywrócona do pracy?

 • Świadczenia z tytułu rekonwersji są zwolnione z podatku do limitu 2280 zł

  data dodania: 31.08.2016

  W interpretacji indywidualnej z 25 maja 2016 r. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że były żołnierz uprawniony do świadczeń z tytułu rekonwersji nie zapłaci podatku dochodowego do kwoty 2280 zł rocznie. Nadwyżkę ponad tę kwotę opodatkowuje się zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%. Zasady te stosuje się wobec byłych żołnierzy zawodowych, którzy spełniają warunki z art. 120 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Czy wybudowanie ogrodzenia za zrzeczenie się odszkodowania dokumentować fakturą

  data dodania: 03.08.2016

  Gmina otrzymała postanowienie o wypłacie odszkodowania na rzecz przedsiębiorstwa za grunty przejęte od niego z mocy prawa pod budowę drogi. Na przejętym gruncie było postawione ogrodzenie. Strony zawarły ugodę, w myśl której firma zrzeka się części odszkodowania w zamian za wybudowanie przez gminę innego ogrodzenia (przed rozebraniem istniejącego). Firma uważa, że powinna wystawić nam fakturę na całą kwotę odszkodowania, a my powinniśmy wystawić firmie fakturę na kwotę części odszkodowania, której firma zrzekła się na mocy ugody. Czy taka dokumentacja będzie prawidłowa?

 • Przyznane odszkodowanie a pomniejszenie wydatków na naprawę

  data dodania: 03.08.2016

  Czy uzyskane odszkodowanie za naprawę powypadkową może pomniejszyć wydatki poniesione na naprawę i ubezpieczenie auta służbowego?

 • Czy za opóźnienie w zapłacie można jednocześnie naliczyć odsetki i rekompensatę 40 euro

  data dodania: 13.06.2016

  Czy w przypadku, gdy klient jednostki (będący przedsiębiorcą) nie zapłacił w terminie faktury za wykonaną dla niego usługę, można jednocześnie naliczyć odsetki za opóźnienie i rekompensatę 40 euro? Czy do każdego opóźnienia można doliczyć tę rekompensatę?

 • Jak się bronić przed żądaniem odszkodowania za plan miejscowy

  data dodania: 16.12.2014

  W związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą, właściciele nieruchomości mają prawo żądać od gminy odszkodowania lub wykupienia nieruchomości. Żądanie takie rozstrzyga sąd. Warto więc dobrze przygotować się do procesu.

 • Obowiązek zwrotu odszkodowania a zwrot nieruchomości dawnemu właścicielowi

  data dodania: 23.10.2013

  W postępowaniu zmierzającym do zwrotu dawnemu właścicielowi lub jego spadkobiercom wcześniej wywłaszczonej nieruchomości konieczne jest nie tylko zagwarantowanie ochrony praw osoby domagającej się zwrotu, lecz także zabezpieczenie interesów ekonomicznych gminy, Skarbu Państwa lub podmiotu, który władał nieruchomością. Cel ten realizowany jest przede wszystkim przez zabezpieczenie obowiązku zwrotu wszelkich świadczeń uzyskanych wcześniej jako odszkodowanie za wywłaszczenie.

 • Zaliczka wypłaty odszkodowania za nieruchomości wywłaszczane pod drogi publiczne

  data dodania: 25.06.2013

  Osoby, których nieruchomości zostały wywłaszczone pod drogi publiczne, a które dodatkowo zobowiązane są do niezwłocznego wydania swoich nieruchomości, mogą w prostszy sposób ubiegać się o zaliczkowe wypłacenie odszkodowania. Ma to ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji publicznych.

 • Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

  data dodania: 24.04.2013

  Według najnowszego orzecznictwa, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT. Podatnicy powinni o tym pamiętać podczas ustalania wysokości odszkodowania.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK