do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Aspekty podatkowe likwidacji spółki będącej jednostką komunalną

  data dodania: 08.10.2018

  PROBLEM: Spółka z o.o. będąca jednostką komunalną świadczącą usługi poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla podmiotów i ludności jest w likwidacji. Jedynym wspólnikiem spółki jest gmina (100% kapitału). Po zakończeniu likwidacji spółki i zaspokojeniu

 • Wypłata wynagrodzenia kuratorowi powołanemu przez sąd a rozliczenie PIT

  data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Wojewódzka jednostka budżetowa wystąpiła do sądu o ustanowienie kuratora dla spółki z o.o. w związku z koniecznością podejmowania czynności związanych z udziałem spółki w realizacji projektu jako beneficjenta środków pomocowych. W spółce są trudności z powołaniem zarządu, więc brak wymaganej

 • Podwyższenie kapitału zakładowego szpitala miejskiego działającego w formie spółki z o.o.

  data dodania: 20.02.2018

  PROBLEM: Szpital miejski działa jako jednoosobowa spółka z o.o. W ramach prowadzonej działalności oferuje świadczenia zdrowotne, głównie na podstawie kontraktu z NFZ. Spółka odnotowuje stratę. W celu zapewnienia mieszkańcom gminy dostępu do świadczeń medycznych zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o

 • Ewidencja księgowa zakupu udziału w spółce z o.o.

  data dodania: 30.11.2017

  Gmina A od gminy B odkupiła jeden udział w spółce z o.o. Nabycie miało formę umowy kupna-sprzedaży zawartej przed notariuszem. Udział ten nie zostanie zarejestrowany w KRS ze względu na proporcjonalnie małą liczbę posiadanych udziałów przez gminę A. Czy gmina A na podstawie umowy kupna-sprzedaży może zaewidencjonować wartość udziałów na koncie 030, pomimo że nie jest wykazana w KRS?

 • Bezpodstawne udzielenie dotacji celowej spółce komunalnej

  data dodania: 04.10.2016

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Zakład komunalny spółka z o.o. ze 100-proc. udziałem gminy prowadzi m.in. działalność wodno-kanalizacyjną na terenie gminy. Gmina uchwałą z 31 sierpnia 2016 r. udzieliła spółce (zakładowi komunalnemu) dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych. Spółka zajmująca się na przestrzeni lat 2009-2014 usługami komunalnymi i wywozem śmieci po reformie ustawy z 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ustawa o utrzymaniu porządku w gminach) i przejęciu wywozu nieczystości przez przedsiębiorcę komercyjnego utraciła w znacznej mierze dochody. Zdaniem władz spółki, w obecnej sytuacji wymaga ona wsparcia finansowego prowadzonej działalności przez gminę jako jedynego udziałowca spółki. W tym celu gmina

 • Jak ująć w ewidencji księgowej zamianę pożyczki na udziały w sp. z o.o.

  data dodania: 09.04.2015

  Jak zaksięgować na kontach budżetu gminy (organ) zamianę udzielonej pożyczki wraz z przypisanymi do niej odsetkami na udziały w spółce z o.o.? Czy w organie będzie to umorzenie, a zwiększenie wartości udziałów tylko na kontach urzędu?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK