do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych. Plusy i minusy elektronizacji

  data dodania: 15.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (dalej: ustawa o elektronizacji akt osobowych). W następstwie tej zmiany, z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc obowiązujące dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, które zastąpiono rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej).

 • Usunięcie z akt osobowych informacji o ukaraniu pracownika karą porządkową

  data dodania: 13.04.2018

  PROBLEM: Pracownik ponad rok temu został ukarany karą porządkową nagany. Usuwamy właśnie z jego akt osobowych zawiadomienie o ukaraniu. Czy możemy jednak nadal przechowywać pozostałą dokumentację związaną z karą (notatka z rozmowy ze świadkami zachowania, wyjaśnienia pracownika), aby w razie konieczności móc wykazać, że pracownik w przeszłości nie wykonywał prawidłowo obowiązków?

 • Czy należy wykazywać okresy urlopu bezpłatnego i wychowawczego w zaświadczeniu Rp-7

  data dodania: 03.04.2018

  Problem: Jeden z naszych pracowników występuje z wnioskiem o emeryturę. Jest to osoba urodzona w 1949 r., a więc nie jesteśmy zobowiązani do skompletowania i sporządzenia wniosku. Chcąc jednak pomóc pracownikowi, mamy zamiar to zrobić. Obecnie nie rozwiązujemy jeszcze z nim stosunku pracy, a więc dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia będzie tylko zaświadczenie Rp-7. W zaświadczeniu tym są do wypełnienia pola dotyczące przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym oraz wychowawczym. Czy należy je wypełnić, skoro pracownik nie osiągnął w tych okresach żadnego wynagrodzenia? Nadmieniamy, że pracownik ten korzystał przez pewien okres z urlopu bezpłatnego oraz w latach 1987-1989 z urlopu wychowawczego.

 • O to pytają księgowi

  data dodania: 26.02.2018

  Co wolno pracownikowi w czasie przerwy lunchowej

 • O to pytają księgowi

  data dodania: 19.01.2018

  Ile lat przechowuje się dokumentację związaną z wypłaconymi pracownikowi świadczeniami z ZFŚS

 • Dodatkowe informacje w świadectwie pracy

  data dodania: 29.09.2017

  PROBLEM: Pracownicy niekiedy domagają się podania w świadectwie pracy dodatkowych informacji. W jakim terminie powinni wystąpić z takim wnioskiem do pracodawcy? Czy pracownik może to zrobić już po wydaniu świadectwa?

 • Gdzie należy przechowywać podanie pracownika o przedłużenie terminowej umowy o pracę

  data dodania: 06.04.2016

  Pracownik zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy o pracę, która ma się niebawem rozwiązać w związku z upływem czasu, na jaki była zawarta. W której części akt osobowych należy przechowywać podanie pracownika w tej sprawie?

 • Jakich zmian należy dokonać w dokumentach kadrowych po nowelizacji przepisów w zakresie umów terminowych

  data dodania: 08.03.2016

  Ostatnie zmiany w Kodeksie pracy, odnoszące się do umów na czas określony, skutkują koniecznością przekazania niektórym pracownikom nowych informacji o warunkach zatrudnienia. Pracodawcy muszą także pamiętać o zmianie treści niektórych umów. Artykuł omawia obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

 • Jakie dokumenty powinien wypełnić nowy pracownik w związku z zatrudnieniem

  data dodania: 12.11.2015

  Główna księgowa zatrudniona w urzędzie gminy z dniem 1 listopada 2015 r. przeszła na zasłużoną emeryturę. Wójt gminy ogłosił nabór na wolne stanowisko głównego księgowego. Osoba, która wygrała postępowanie konkursowe, będzie pełniła obowiązki głównego księgowego od 1 grudnia 2015 r. Jakie dokumenty powinien wypełnić nowy pracownik w związku z zatrudnieniem? Czy przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych pracownik jest zobligowany do złożenia ślubowania?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK