do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Odwołanie dyrektora CUW będącego radnym bez zgody rady gminy i powierzenie jego funkcji nowemu pracownikowi

  data dodania: 06.11.2019

  PROBLEM: Zarząd powiatu uchwałą odwołał dyrektora centrum usług wspólnych (CUW) bez zachowania okresu wypowiedzenia, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.). Następnie wojewoda stwierdził nieważność uchwały, uzasadniając, że dyrektor był jednocześnie radnym gminy, która nie wyraziła zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy. Pomimo tego zarząd powiatu powierzył stanowisko dyrektora CUW innej osobie. Następnie podjął on uchwałę o upoważnieniu nowego pracownika do wydawania w imieniu zarządu decyzji administracyjnych oraz załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi szczegółowo opisanym w uchwale. Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały. Ponadto zarzucił zarządowi, że ten, nie czekając na

 • Kto wypłaca wynagrodzenie dyrektorowi samorządowego zakładu budżetowego

  data dodania: 05.06.2019

  PROBLEM: Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego jest zatrudniony przez gminę. Umowę o pracę podpisał z nim wójt. Akta osobowe dyrektora przechowywane są w urzędzie gminy. Czy dyrektorowi samorządowego zakładu budżetowego wynagrodzenie wypłaca urząd gminy czy zakład budżetowy?

 • Kto podejmuje decyzję o wypłacie dyrektorowi świadczeń z ZFŚS

  data dodania: 05.06.2019

  PYTANIE: Czy dyrektor jednostki budżetowej może podpisywać decyzję o wypłacie dla siebie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK