do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak udokumentować braki książek w bibliotece szkolnej

  data dodania: 06.02.2017

  W bibliotece szkoły podstawowej stwierdzono braki książek niezwróconych przez uczniów. Decyzją dyrektora szkoły książki postanowiono wykreślić z ewidencji biblioteki. Jakimi zapisami księgowymi i na jakich kontach udokumentować braki książek w bibliotece szkolnej?

 • Jak zaksięgować niedobory pozostałych środków trwałych

  data dodania: 05.02.2014

  Jak prawidłowo zaksięgować stwierdzone podczas inwentaryzacji niedobory pozostałych środków trwałych, które komisja uznała za niezawinione, oraz niedobory pozostałych środków trwałych, które komisja uznała za zawinione (pracownik ma być obciążony)? Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik nie godzi się na obciążenie? Jak obciążyć pracownika za niedobory – w wartości wynikającej z ewidencji, czy w realnej cenie, czyli cenie składnika na chwilę obecną? Jeśli zatwierdzony protokół komisji inwentaryzacyjnej jednostka otrzymała w styczniu, to kiedy należy ująć te różnice – na dzień 31 grudnia czy już w styczniu, i notę obciążającą też wystawić z datą 31 grudnia?

 • Postępowanie w razie wykrycia fałszywego banknotu w kasie – część II

  data dodania: 21.08.2013

  W poprzednim numerze na str. 16 zostały opisane zasady postępowania w razie zatrzymania przez bank znaku pieniężnego należącego do jednostki budżetowej z powodu podejrzenia jego nieautentyczności, odnoszące się do ujmowania w księgach rachunkowych niedoborów z tego tytułu do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia przez centralę NBP. W tej części omówione są natomiast zasady, na jakich pokrywa się niedobory kasowe wynikające z uznania zatrzymanego banknotu za fałszywy, a między innymi – czy kasjer, który podpisał oświadczenie o przyjęciu materialnej odpowiedzialności za środki pieniężne przechowywane w kasie, może zostać zwolniony od obowiązku pokrycia niedoboru wynikającego z zatrzymania uznanego za fałszywy banknotu przez bank?

 • Postępowanie w razie wykrycia fałszywego banknotu w kasie - część I

  data dodania: 02.08.2013

  Jak należy prawidłowo postąpić w razie wykrycia fałszywego banknotu przyjętego do kasy jednostki budżetowej zatrzymanego przez bank? W jaki sposób taki niedobór należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych? Czy kierownik jednostki może domagać się od kasjera pokrycia tego niedoboru, nawet jeśli nie ma jednoznacznej opinii, czy zatrzymany banknot jest fałszywy?

 • Ewidencja zawinionego niedoboru gotówki w kasie

  data dodania: 13.04.2012

  W jaki sposób zaksięgować niedobór w kasie jednostki w sytuacji, gdy kasjer już nie pracuje, a sąd wydał wyrok na korzyść jednostki i zasądził spłatę niedoboru przez byłego kasjera? Dokonano księgowania zapisem Wn 240 i Ma 800. Czy zamiast konta 800 należało zastosować konto 840?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK