do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Data przyznania prawa oraz wypłata emerytury

  data dodania: 14.11.2017

  Problem: Pracownica obsługi zatrudniona w szkole, urodzona 8 października 1957 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 28 grudnia 2017 r. – tego samego dnia będzie złożony wniosek o emeryturę. Czy należy się jej emerytura za pełny grudzień 2017 r.?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Czy możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej dla emeryta

  data dodania: 22.06.2017

  Pracownik samorządowy przeszedł na emeryturę kilka lat temu (gdy ukończył 60 lat pracy) i otrzymał wówczas odprawę emerytalną. Następnie ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku. Obecnie zamierza zakończyć karierę zawodową. Czy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, zanim osiągnie pełne 45 lat pracy (np. 44 lata i 5 miesięcy) w momencie, gdy będzie kończył zatrudnienie? Czy powinien złożyć wypowiedzenie z pracy?

 • Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  data dodania: 14.06.2017

  Czy zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku jest przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

 • Jakie mogą być konsekwencje wadliwego zwolnienia pracownika z pracy

  data dodania: 04.11.2016

  Zwolnienia pracowników z pracy, niezależnie od tego, w jaki sposób są dokonywane – za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia – powinny być zgodne z trybem określonym przepisami Kodeksu pracy. Każdy sposób rozwiązania umowy o pracę w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy musi spełniać określone warunki.

 • W jakiej sytuacji należy przedłużyć umowę o pracę pracownicy w ciąży zatrudnionej na okres próbny

  data dodania: 03.10.2016

  Czy pracownicy będącej w 4 miesiącu ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na okres próbny wynoszący 3 miesiące?

 • Czy nauczycielowi przysługuje odprawa przy zwolnieniu na podstawie jego wniosku

  data dodania: 03.10.2016

  Czy pełnozatrudniony (na podstawie mianowania) dyplomowany nauczyciel, który w roku szkolnym 2014/2015 miał obniżony etat, w roku szkolnym 2015/2016 przebywa na urlopie bezpłatnym i który obecnie złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron – ma prawo do odprawy pieniężnej?

 • Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem

  data dodania: 09.02.2015

  Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby jest chroniony przed zwolnieniem. Długość okresu ochronnego jest jednak ściśle określona i dopiero po jego upływie pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę, nawet jeżeli jest on nadal niezdolny do pracy.

 • Ruch kadrowy w szkole; przygotowanie kadry pedagogicznej na nowy rok szkolny

  data dodania: 14.05.2013

  Aby dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków i właściwie przygotować szkołę na nowy rok szkolny, pewne kwestie należy odpowiednio wcześniej uporządkować. Jednym z najważniejszych obowiązków dyrektora szkoły jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego, umożliwiającego realizację zadań statutowych szkoły.

 • Rozwiązanie umowy o pracę a odprawa rentowa

  data dodania: 04.02.2012

  Na jakiej podstawie należy rozwiązać umowę o pracę z kucharką przedszkola, zatrudnioną na czas nieokreślony, która po wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego otrzymała rentę chorobową na pół roku? W jakiej wysokości przysługuje jej odprawa w związku z rozwiązaniem umowy? Pracownica ma 55 lat i 35 lat stażu pracy.