do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można wypowiedzieć umowę na zastępstwo pracownikowi, który choruje

  data dodania: 06.11.2019

  PYTANIE: W dniu 23 kwietnia 2018 r. zawarto umowę o pracę na zastępstwo do czasu powrotu nieobecnego pracownika. Osoba zastępująca długotrwale choruje, co reorganizuje poprawne funkcjonowanie zakładu pracy. Czy z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo można rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

 • Konsekwencje skrócenia przez ZUS zwolnienia lekarskiego pracownika

  data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: Pracodawca otrzymał z ZUS pismo skracające zwolnienie lekarskie pracownika. Niestety pismo to dotarło po wypłacie zasiłku chorobowego. Jak skorygować listę płac, dokumenty ZUS? W jaki sposób możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego zasiłku? Czy pracownik jest zobligowany do jego zwrotu?

 • Udział w strajku a zwolnienie lekarskie

  data dodania: 17.06.2019

  PYTANIE: Czy pracownik, który podpisał listę strajkową, a następnie na ten dzień oraz dni następne przedłożył zwolnienie lekarskie, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

 • Czy za dzień częściowo przepracowany przysługuje świadczenie chorobowe

  data dodania: 17.06.2019

  PROBLEM: Po przepracowaniu 6 godzin pracownik poprosił pracodawcę o zwolnienie go ze świadczenia pracy i udał się do lekarza. Lekarz wystawił choremu na częściowo przepracowany dzień zwolnienie lekarskie. Czy za ten dzień należy się pracownikowi wynagrodzenie? Czy oprócz tego przysługuje jemu wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Świadczenie rehabilitacyjne z ogólnego stanu zdrowia oraz z ubezpieczenia wypadkowego – część 4

  data dodania: 16.04.2019

  Świadczenie rehabilitacyjne to świadczenie pomostowe między okresem zasiłkowym a powrotem ubezpieczonego do pracy bądź też nabyciem przez niego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to może przysługiwać zarówno z ubezpieczenia chorobowego, jak i z ubezpieczenia wypadkowego. To, z jakiego funduszu świadczenie będzie wypłacane, zależy od tego, jakiego rodzaju niezdolność do pracy zostanie orzeczona przez lekarza orzecznika, tj. z ogólnego stanu zdrowia czy też w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

 • Jak potraktować wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  data dodania: 27.12.2018

  Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim przysłał pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy taki dokument jest ważny? Czy należy z nim poczekać do czasu, aż pracownik wróci po zwolnieniu do pracy?

 • Kiedy upływa miesięczny termin na zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który notorycznie i wielokrotnie narusza swoje podstawowe obowiązki pracownicze

  data dodania: 29.08.2018

  Mamy pracownika, który od dłuższego czasu notorycznie ciężko narusza swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Chcemy go wobec tego zwolnić dyscyplinarnie. Jak liczyć miesięczny termin od nastąpienia zdarzenia skutkującego dyscyplinarką?

 • Zwolnienie lekarskie pracownika po ustaniu zatrudnienia

  data dodania: 03.04.2018

  Problem: Zatrudniamy 25 pracowników. Jeden z nich od 1 grudnia 2017 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie przedłożył zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy na okres od 16 lutego do 10 marca 2018 r. Z pracownikiem tym została zawarta umowa o pracę na czas określony od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r. i nie zamierzamy jej przedłużać. Czy po zakończeniu umowy o pracę musimy, jako pracodawca, przekazać zwolnienie lekarskie do ZUS, skoro pracownik ten jest osobą pobierającą rentę z tytułu niezdolności do pracy i wiemy, że nie będzie miał prawa do dalszej wypłaty zasiłku chorobowego?

 • O to pytają Księgowi

  data dodania: 24.11.2017

  W jakim trybie pracodawca może się wycofać z ustalenia indywidualnego czasu pracy

 • Jak rozliczyć nadpłatę wynagrodzenia pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński

  data dodania: 05.12.2016

  Bardzo proszę o poradę w sprawie sposobu rozliczenia nadpłaty wynagrodzenia powstałej przed porodem z tytułu choroby i nierozliczonej z powodu długotrwałej nieobecności pracownicy w pracy oraz korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

 • Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie pracownika

  data dodania: 02.11.2015

  Pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym 5 dni - od 21 do 25 września 2015 r. W dniu 28 września nie przyszła jednak do pracy, a za pośrednictwem męża dostarczyła zwolnienie lekarskie za okres od 24 września do 2 października 2015 r. Jak należy rozliczyć zwolnienie lekarskie tej pracownicy - w tym roku jeszcze nie chorowała, jest to jej pierwsze zwolnienie lekarskie.

 • Jak ustalić prawo do trzynastki w razie zwolnienia lekarskiego pracownicy w ciąży

  data dodania: 11.03.2015

  Czy pracownica, która od 5 lipca 2014 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim (ciąża), ale wcześniej korzystała z zasiłku opiekuńczego na dziecko - od 8 do 10 stycznia 2014 r. (3 dni), nabędzie prawo do trzynastki za 2014 r.?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK