do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zasady ewidencji majątku trwałego po zmianach – nowy próg 10 000 zł

  data dodania: 23.10.2018

  Problem : Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) od 1 stycznia 2018 r. zmieniła próg kwotowy, do wysokości którego podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji - z 3500 zł do 10 000 zł. Jak w związku ze zmianą limitu wartości środków trwałych zdefiniować zasady ewidencji majątku trwałego?

 • Montaż klimatyzatora ściennego – remont czy ulepszenie?

  data dodania: 16.08.2018

 • Ulepszenie umorzonego środka trwałego

  data dodania: 19.04.2018

  Mam środek trwały, który został już całkowicie umorzony. W styczniu został ulepszony. Kwota ulepszenia wyniosła 400 zł. Zwiększyłam o tę kwotę wartość początkową środka trwałego na podstawie dowodu OT - „Ulepszenie środka trwałego”. Czy mogę umorzyć tę kwotę zwiększenia jednorazowo, jeżeli wcześniej ten środek trwały był umarzany liniowo stawką 30%? Jak mam zaksięgować amortyzację: Wn 400, Ma 071 czy Wn 401, Ma 072?

 • Montaż instalacji gazowej w samochodzie – wydatki inwestycyjne czy bieżące?

  data dodania: 22.12.2017

  W samochodzie będącym środkiem trwałym o wartości początkowej 100 000 zł zostanie zamontowana instalacja gazowa za kwotę 2500 zł. Czy o koszt instalacji należy zwiększyć wartość początkową samochodu, czy też zaliczyć wydatki na ten cel do kosztów bieżących?

 • Nierzetelna inwentaryzacja środków trwałych w budowie

  data dodania: 30.10.2017

  Nieprawidłowość: W protokole z weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” na dzień 31 grudnia 2016 r. w urzędzie miejskim zapisano, że inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności. W protokole nie podano dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji. Wyniki inwentaryzacji nie były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ na koncie 080 nie ujęto nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego, które było rozpoczęte w 2016 r. i zostało zakończone w 2017 r. Ulepszenie było dokonywane przez gminę w budynku po byłym technikum, przekazanym jej przez powiat w bezpłatne użyczenie, z przeznaczeniem na urządzenie szkoły podstawowej. Na koniec 2016 r. poniesione przez jednostkę nakłady na ulepszenie wyniosły 679 007 zł i zostały pod datą 31 grudnia

 • Instruktaż – Rozliczenie kosztów budowy parkingu i ogrodzenia wokół budynku

  data dodania: 29.09.2017

  Jednostka budżetowa dostała kilkanaście lat temu w trwały zarząd budynek, w którym mieści się jej siedziba. W chwili przekazania na działce gruntu stał tylko budynek i pozostałości starego betonowego ogrodzenia, z którego w chwili obecnej prawie nic już nie ma (resztki kruszącego się fundamentu). Przekazany budynek został całkowicie umorzony kilka lat temu. W tym roku na działce wybudowano niewielki (10-stanowiskowy) parking dla pracowników oraz cały teren ogrodzono i wykonano automatycznie otwierającą się bramę wjazdową na parking (usługi budowlane i montażowe wykonały dwie zewnętrzne firmy). Jak w ewidencji rozliczyć nakłady na budowę parkingu i ogrodzenia? Czy ogrodzenie ma być doliczone do wartości budynku, czy do wartości parkingu? Jeśli do budynku, to czy można doliczyć

 • Remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy

  data dodania: 24.07.2017

  Problem : Wiele jednostek jest obecnie na etapie ustalania planów na rok kolejny, pisania wniosków o środki na remonty, zakupy, inwestycje w roku kolejnym. Tu właśnie często pojawia się dylemat, czy zadanie, które planujemy, powinno zostać ujęte jako remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy?

 • Jak w prosty sposób odróżnić remont od ulepszenia

  data dodania: 25.05.2015

  Jeśli jednostka ma wątpliwości, czy wydatki na już posiadane aktywa dotyczą remontu, czy raczej ulepszenia, powinna porównać stan środka trwałego z dnia przyjęcia do używania ze stanem po przeprowadzeniu prac. Należy więc sprawdzić, czy wystąpił wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania - mierzonej np. okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK