do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Choroba w okresie przyjmowanym do obliczenia wynagrodzenia urlopowego

  data dodania: 21.01.2019

  PROBLEM: Jak powinny wyglądać przykładowe obliczenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika samorządowego, który w ubiegłym miesiącu chorował? Pracownik ten otrzymuje premię regulaminową (zmienną we wszystkich 12 miesiącach) oraz dodatek za pracę w porze nocnej.

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dyrektora szkoły

  data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Od 1 stycznia 2018 r. dyrektor szkoły ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela). W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły, który w czerwcu 2018 r. przebywał na urlopie 8 dni i otrzymywał następujące składniki wynagrodzenia:

 • Czy w razie przerwania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi należy się wynagrodzenie urlopowe

  data dodania: 02.08.2017

  Czy wicedyrektorowi, który w czasie wakacji przebywał nieprzerwanie na urlopie 6 tygodni, a w pozostałym okresie pełnił dyżur w placówce, powinniśmy wypłacić średnią urlopową za cały okres ferii letnich czy tylko za sześć tygodni urlopu? Wicedyrektor wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych, co łącznie daje 56 dni urlopu w trakcie roku szkolnego.

 • Kiedy dodatek specjalny powinien być uwzględniany w podstawie innych składników wynagrodzenia

  data dodania: 25.07.2017

  Czy dodatek specjalny wypłacany pracownikowi przez pewien okres powinien być wliczany do podstawy wymiaru: trzynastki, nagrody jubileuszowej i wynagrodzenia urlopowego tego pracownika?

 • Jak ustalić średnią urlopową dla nauczyciela

  data dodania: 03.08.2016

  Bardzo proszę o poradę prawną na temat ustalenia wynagrodzenia urlopowego dla nauczyciela, który w trakcie roku szkolnego był zatrudniony w różnych wymiarach etatu.

 • Jak wliczać premię do wynagrodzenia urlopowego pracownika samorządowego

  data dodania: 27.06.2016

  Czy miesięczna premia uznaniowa, która jest przyznawana jako procent wynagrodzenia zasadniczego i w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu wypłacona została pracownikowi w takiej samej wysokości za każdy z tych miesięcy, powinna być traktowana jako składnik zmienny przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego pracownika samorządowego? Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest w stałej stawce miesięcznej, a premia uznaniowa liczona jest od wypłaconego wynagrodzenia zasadniczego.

 • Czy z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wypoczynkowego przysługuje zasiłek

  data dodania: 22.07.2015

  W trakcie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie na okres od 23 do 26 czerwca 2015 r. z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Kodeks pracy w art. 166 nie przewiduje, że zwolnienie lekarskie z tego tytułu przerywa urlop, co w takim wypadku pracodawca powinien zrobić: wypłacić zasiłek opiekuńczy czy wynagrodzenie jak za czas urlopu?

 • Czy dodatek specjalny wliczany jest do wynagrodzenia urlopowego

  data dodania: 15.01.2015

  Pracownik urzędu gminy otrzymał na czas określony dodatek specjalny w związku z powierzonymi mu dodatkowymi zadaniami. Czy kwota tego świadczenia wchodzi do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego? Dodatek związany jest konkretnie z wykonywaniem nowych zadań, więc czy za czas ich niewykonywania (a tak jest podczas urlopu) powinien przysługiwać?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK