do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ewidencja rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych urzędu

  data dodania: 04.06.2018

  Z budżetu gminy udzielane są rokrocznie dotacje (celowe, przedmiotowe oraz podmiotowe). W urzędzie miejskim wyodrębniono dwa oddzielne dzienniki częściowe (opisane w polityce rachunkowości jednostki) oraz oddzielne rachunki bankowe dla dochodów budżetowych oraz dla wydatków budżetowych. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Zaniechanie rozliczenia udzielonych dotacji

  data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy wszystkie dotacje udzielone z budżetu organizacjom pożytku publicznego były uznawane za rozliczone z dniem ich przelania na konta tych jednostek. W chwili dokonania przelewu dotacje ewidencjonowano na kontach urzędu jako jednostki budżetowej zapisem:

 • Odliczenie przez gminę VAT związanego z uczestnictwem w projekcie poprawy jakości powietrza

  data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Gmina bierze udział w realizacji projektu mającego na celu poprawę jakości powietrza. Jest jednym z wielu partnerów (w większości gmin). Koordynatorem projektu jest województwo. Gmina przeprowadziła działania wiążące się z kosztami pracy tzw. ekodoradców, przygotowaniem i wydrukiem materiałów edukacyjnych

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej do konta 224

  data dodania: 17.04.2018

  Nieprawidłowość: Ewidencja pomocnicza do konta 224 w planie kont urzędu miasta i gminy była prowadzona według przeznaczenia środków (np. 224/kultura fizyczna, 224/świetlice TPD, 224/pomoc dla niepełnosprawnych, 224/inne stowarzyszenia).

 • Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych sfinansowanych dotacją, po przekształceniu gminnego zakładu budżetowego w spółkę z o.o.

  data dodania: 07.02.2018

  PROBLEM: Komunalna spółka z o.o. powstała z przekształcenia gminnego zakładu budżetowego. Wszystkie udziały w spółce posiada gmina X. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego, a składniki mienia przekształcanego zakładu stały się majątkiem spółki. Dotyczyło to

 • Dofinansowanie z budżetu JST dla stowarzyszenia

  data dodania: 25.01.2018

  Wójt gminy i dyrektor szkoły podjęli decyzję o przekazaniu przez szkołę darowizny na rzecz stowarzyszenia, które w zamian organizuje nieodpłatnie w szkole „warsztaty robotyki” dla dzieci. Darowizna ma być przekazana na podstawie umowy zawartej ze stowarzyszeniem przez dyrektora szkoły. W jaki sposób wydatki wynikające z tej umowy należy ująć w ewidencji?

 • Brak kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego nie kontrasygnował umów zawieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego z klubami sportowymi o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu sportu.

 • Przeznaczenie dotacji uzyskanej na finansowanie nauki języka kaszubskiego w szkole

  data dodania: 06.10.2016

  W ramach prowadzenia zajęć z języka kaszubskiego organizowane są wycieczki (np. do muzeum). W czasie tych wyjazdów zakupywana jest usługa gastronomiczna dla dzieci - czy jest to zgodne z przeznaczeniem środków na język kaszubski? Zajęcia z języka kaszubskiego są dobrowolne dla uczniów, organ prowadzący szkołę otrzymuje dotację na warunkach określonych ustawą o systemie oświaty.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK