do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii – paragraf 426 czy 430?

  data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków należy ująć założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii? Czy właściwy będzie paragraf 426 „Zakup energii” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – jaki paragraf?

  data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Mamy do zapłaty karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy. Chodzi o niewykorzystanie odpowiedniej ilości gazu na ogrzewanie w danym roku. Jaki paragraf należy tu zastosować?

 • Rozbieżności w określaniu warunków zapłaty między umową a wystawioną fakturą

  data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Jednostka ma zawarte umowy najmu i dzierżawy. Co miesiąc wystawia faktury najemcom i dzierżawcom. W umowach zawartych z osobami fizycznymi określono, że czynsz będzie płatny miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Natomiast w wystawionych fakturach wskazano jako termin zapłaty - 7 dni.

 • Instruktaż: Naliczanie odsetek od odsetek

  data dodania: 20.07.2018

  Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Czy od zaległych odsetek za zwłokę można żądać kolejnych odsetek za opóźnienie? Kiedy i w jaki sposób należy je naliczać ?

 • Naprawa opon – paragraf 427 czy inny?

  data dodania: 19.04.2018

  Pytanie: Proszę o podpowiedź, jak zaklasyfikować fakturę składającą się z 4 poniższych pozycji: 1) opony - 2 sztuki, 2) demontaż/montaż, 3) wymiana zaworu, 4) utylizacja zużytych opon. Myślę, że powinno to być ujęte w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”.

 • O to pytają księgowi

  data dodania: 19.07.2017

  Co zrobić z pracownicą, która w czasie rekrutacji zataiła, że jest w ciąży

 • Brak kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

  data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego nie kontrasygnował umów zawieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego z klubami sportowymi o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu sportu.

 • Nieprawidłowe przyjmowanie i ewidencjonowanie sum depozytowych

  data dodania: 19.05.2017

 • Czy możliwe jest odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji

  data dodania: 31.08.2016

  Czy w umowie o zakazie konkurencji można przewidzieć możliwość odstąpienia stron od tej umowy?

 • Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na dokształcanie pracownika

  data dodania: 27.06.2016

  Pracownik podjął studia podyplomowe, które zostaną opłacone przez pracodawcę. Nie zawarto z tym pracownikiem umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ pracodawca nie przewiduje obowiązku pozostawania pracownika w zatrudnieniu po ich ukończeniu. Czy pracownik, gdy odejdzie z pracy, powinien zwrócić pracodawcy koszty dokształcania - jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

 • Jak zabezpieczyć interesy pracodawcy w umowie szkoleniowej

  data dodania: 24.09.2015

  Czy w umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą pracodawcy można zapisać klauzulę, że w razie zajęcia wynagrodzenia pracownika przez organ egzekucyjny pracodawca przekazuje dopłatę za studia komornikowi, a pracownik sam musi zapłacić za swoje studia?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK