do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Data przyznania prawa oraz wypłata emerytury

  data dodania: 14.11.2017

  Problem: Pracownica obsługi zatrudniona w szkole, urodzona 8 października 1957 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 28 grudnia 2017 r. – tego samego dnia będzie złożony wniosek o emeryturę. Czy należy się jej emerytura za pełny grudzień 2017 r.?

 • Podwyższenie do kwoty minimalnej wysokości emerytury pobieranej przez kobiety

  data dodania: 19.10.2017

  Problem: Wiek emerytalny podwyższony osiągnęłam w 2014 r. Udowodniłam 20 lat i 5 miesięcy stażu emerytalnego. ZUS nie podwyższył mi emerytury do kwoty świadczenia najniższego, ponieważ stwierdzono, że nie mam 21 lat stażu emerytalnego. W marcu 2017 r. również moja emerytura nie została podwyższona do kwoty świadczenia najniższego, tj. do 1000 zł. Czy od 1 października 2017 r. takie podwyższenie otrzymam, czy do mojej sytuacji zmiana przepisów będzie miała zastosowanie? Jeśli tak, jaki wniosek powinnam złożyć w tej sprawie?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Czy możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej dla emeryta

  data dodania: 22.06.2017

  Pracownik samorządowy przeszedł na emeryturę kilka lat temu (gdy ukończył 60 lat pracy) i otrzymał wówczas odprawę emerytalną. Następnie ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku. Obecnie zamierza zakończyć karierę zawodową. Czy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, zanim osiągnie pełne 45 lat pracy (np. 44 lata i 5 miesięcy) w momencie, gdy będzie kończył zatrudnienie? Czy powinien złożyć wypowiedzenie z pracy?

 • Emerytura a prawo do zasiłku stałego

  data dodania: 09.09.2016

  Klientka jest osobą samotnie gospodarującą, posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jej dochodem jest emerytura w wysokości 592,84 zł. Czy osobie uprawnionej do emerytury przyznać zasiłek stały – oczywiście w kwocie do wyrównania kryterium dochodowego dla osoby samotnej?

 • Świadczenia z tytułu rekonwersji są zwolnione z podatku do limitu 2280 zł

  data dodania: 31.08.2016

  W interpretacji indywidualnej z 25 maja 2016 r. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że były żołnierz uprawniony do świadczeń z tytułu rekonwersji nie zapłaci podatku dochodowego do kwoty 2280 zł rocznie. Nadwyżkę ponad tę kwotę opodatkowuje się zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%. Zasady te stosuje się wobec byłych żołnierzy zawodowych, którzy spełniają warunki z art. 120 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Jakie są zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS pracującym emerytom

  data dodania: 13.06.2016

  Była główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej (szkoły) – od 1 stycznia 2016 r. jest emerytem. Uwzględniono ją w naliczeniu odpisu na ZFŚS na rok 2016 jako emeryta. Osoba ta od 2 maja 2016 r. podejmuje zatrudnienie w innej placówce oświatowej – przedszkolu na podstawie umowy na czas zastępstwa (kilka miesięcy). Zarówno szkoła, jak i przedszkole, gdzie będzie zatrudniona w ramach zastępstwa, prowadzą odrębny fundusz socjalny. Jak w tym przypadku należy ustosunkować się do należnych świadczeń z ZFŚS – czy powinny być to świadczenia z tytułu bycia emerytem, czy pracownikiem? Której placówki będzie emerytem po ustaniu stosunku pracy z tytułu umowy na czas zastępstwa?

 • Czy istnieje możliwość potrącenia należności za pobyt w DPS ze świadczeń z FUS zmarłego pensjonariusza

  data dodania: 27.04.2015

  Osoba przebywająca w DPS samodzielnie uiszczała opłaty za pobyt w DPS. Osoba ta zmarła. Nie został przed jej śmiercią złożony wniosek o potrącanie należności DPS ze świadczeń z FUS. Czy DPS może po śmierci tej osoby potrącić należności za ostatni miesiąc pobytu z przysługujących jej świadczeń z FUS?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK