do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 03.12.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Uchwała budżetowa a budżet zastępczy

Zanim rada budżet uchwali, a powinna to zrobić do końca roku, opinię musi wyrazić regionalna izba obrachunkowa. Ta przede wszystkim zbada, czy budżet się równoważy i czy nie został przekroczony indywidualny wskaźnik zadłużenia.

W sytuacji, w której jednostka samorządu terytorialnego nie uchwali budżetu do 31 stycznia danego roku budżetowego - pamiętajmy, że jest to termin wskazany przez ustawodawcę dla szczególnie uzasadnionych przypadków - jest on ustalany przez regionalną izbę obrachunkową.

Przepis art. 240 ust. 3 u.f.p. określa dodatkowo zakres ustaleń dokonywanych przez RIO, wskazując, że regionalna izba obrachunkowa formułuje budżet JST jedynie w zakresie zadań własnych tej jednostki oraz zadań zleconych jej przez administrację rządową.

Ustalony przez RIO budżet ma charakter zastępczy i tymczasowy. A to dlatego, że rozwiązanie opisane w art. 240 ust. 3 u.f.p. zostało wprowadzone przede wszystkim w celu wypełnienia luki, która powstaje z powodu braku uchwały budżetowej po 31 stycznia roku budżetowego. Wypełnienie tej luki ustalonym przez RIO budżetem jest jednak pozorne, a to dlatego, że ustalenia regionalnej izby obrachunkowej co do zasady nie zastępują uchwały budżetowej w całości. To zaś oznacza, że ustalenia te nie są równoznaczne z pełną treścią uchwały budżetowej, o której mowa w art. 212 u.f.p.

Z ORZECZNICTWA

Z dniem 31 marca (termin obowiązujący w stanie prawnym aktualnym w okresie, do którego odniesienie ma wyrok NSA - obecnie ustawa wskazuje dzień 31 stycznia) wygasa kompetencja organu stanowiącego do uchwalenia budżetu.

Wyrok NSA z 4 listopada 1993 r., sygn. akt SA/Gd 1373/93

Ustalenia regionalnej izby obrachunkowej są ograniczone przedmiotowo, nie zaś pod względem czasowym. Czy to oznacza zatem, że np. organy gminy, której budżet został zastępczo ustalony przez RIO, tracą (w danym roku budżetowym) kompetencję do uchwalenia budżetu?

W doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym dokonanie przez RIO czynności nadzorczej w zakresie ustalenia budżetu zastępczego nie pozbawia organu stanowiącego JST kompetencji do uchwalenia budżetu.

Dalej czytaj w artykule:  Uchwała budżetowa a budżet zastępczy >>

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK