do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 10.10.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak ujmować w budżecie JST środki pochodzące z funduszy celowych

W jaki sposób ujmować w budżecie środki otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Dróg Samorządowych czy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej?

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn.zm.), dochodami mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Odrębne przepisy, o których mowa wyżej, zawarte są w ustawach regulujących funkcjonowanie poszczególnych funduszy oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie.

Na mocy art. 10 ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192), cytowany przepis ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie ma zastosowania do środków przekazywanych z tego funduszu, wobec czego nie powinny być one ujmowane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy art. 19 ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161) oraz art. 7 ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1113) wskazują, iż dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków tych funduszy nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wobec czego w ocenie Izby, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe pochodzące z wymienionych funduszy, powinny być ujmowane w budżecie odpowiednio w paragrafach:

  • 217 "Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych",
  • 635 "Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych"

- w dziale i rozdziale właściwym dla realizowanego zadania.

Więcej przeczytaj w artykule: Jak ujmować w budżecie JST środki pochodzące z funduszy celowych >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK