do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.10.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Ile razy można zawrzeć umowę na badanie sprawozdania finansowego z tą samą firmą

Firma audytorska ma możliwość kontynuacji badania sprawozdań finansowych danej jednostki tylko przez 5 lat. Po upływie tego czasu ta sama firma bądź jej współpracownicy nie będą mogli podjąć się badania danej jednostki w okresie kolejnych czterech lat. Obowiązek rotacji jest uzależniony od tego, kiedy był pierwszy rok finansowy, który był objęty badaniem przez daną firmę audytorską.

Ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w art. 134 ust 1 wskazuje, że: maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.

Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), w przypadku badania ustawowego pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.

Zgodnie z art. 17 ust. 8 rozporządzenia UE nr 537/2014, czas trwania zlecenia badania liczy się od pierwszego roku obrotowego objętego umową zlecenia badania, w którym to roku biegły rewident lub firma audytorska zostali powołani po raz pierwszy do przeprowadzenia następujących nieprzerwanie po sobie badań ustawowych tej samej jednostki interesu publicznego.

A zatem, z łącznej analizy przywołanych przepisów wynika, że art. 66 ust. 5 uor, znajdzie zastosowanie przy zawieraniu pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za lata obrotowe rozpoczynające się po 16 czerwca 2016 r. Jeśli zatem spółka ma rok obrotowy pokrywający się z kalendarzowym, przepis będzie miał zastosowanie przy zawieraniu pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za 2016 rok.

Więcej przeczytaj w artykule: Ile razy można zawrzeć umowę na badanie sprawozdania finansowego z tą samą firmą >>

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Już w sprzedaży!

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów tzn. tarczy antykryzysowej. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, interpretujemy przepisy. Wyjaśniamy, jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej, jak prawidłowo wypełniać i składać wnioski o pomoc, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień ze składek ZUS. Teraz dwa dostępy w cenie jednego! Pracuj z domu! Dziel się dostępem ze współpracownikami.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK