do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.10.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Co zmieniło się w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Zdaniem ustawodawcy, celem nowelizacji jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela poprzez podniesienie wynagrodzenia, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz zmniejszenie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej.

Podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli

Zasady stopniowego podnoszenia wynagrodzenia dla nauczycieli zostały uregulowane w przepisach przejściowych ustawy z 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Z art. 14 ustawy zmieniającej wynika, że od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 9,6%.

Podwyższenie wynagrodzenia dla nauczycieli ma nastąpić nie później niż do 30 września 2019 r., ale z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

W związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. ustawodawca zagwarantował publicznym niesamorządowym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom zwiększenie dotacji wypłacanych z budżetów JST na podstawie przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy zmieniającej, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dokonać aktualizacji kwot dotacji do 31 października 2019 r., oznacza to, że dodatkowe środki zostaną przekazane w ramach dotacji najpóźniej w listopadzie i grudniu 2019 r.

W związku z wprowadzeniem dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy ustawodawca zmuszony był znowelizować także zapisy art. 30 ust. 10 i 10a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela), który daje organom prowadzącym szkoły możliwość zwiększania środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 30 ust. 10 Karty Nauczyciela - organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego, mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia (delegacja ustawowa wynika z art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela) oraz minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy (art. 34a ust. 2 Karty Nauczyciela). Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej we wspomnianym rozporządzeniu lub podwyższonej przez organ założycielski.

Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy (art. 34a ust. 2 Karty Nauczyciela) następuje w trybie regulaminu.

O pozostałych zmianach przeczytaj w artykule: Co zmieniło się w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r. >>

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., a także zmiany wprowadzone z dniem 31 marca i 18 kwietnia 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej łagodzącej skutki epidemii COVID-19 oraz zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2020 r.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK