do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.09.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak sporządzić plan finansowy jednostki budżetowej po reorganizacji

Jeśli w jednostce jest przeprowadzana reorganizacja, to konieczna jest zmiana w budżecie JST i w planie finansowym jednostki budżetowej. Zmiana ta obejmuje zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziałach likwidowanej działalności, wprowadzenie planu dochodów i wydatków w nowym rodzaju działalności. To kierownik jednostki powinien ustalić kwoty planowanych dochodów i wydatków, które należy zweryfikować i wprowadzić do budżetu.

PROBLEM

W zespole szkolno-przedszkolnym ma być przeprowadzona z dniem 1 września 2019 r. reorganizacja. Polega ona na przekształceniu punktów przedszkolnych (rozdział 80106) i oddziałów przedszkolnych (rozdział 80103) w przedszkole (rozdział 80104). W budżecie gminy i planie finansowym zespołu szkolno-przedszkolnego dochody i wydatki zostały zaplanowane na cały rok w rozdziałach 80103 i 80106. Czy trzeba to teraz zmieniać? A jeśli tak, to w jakim trybie?

RADA

Tak, zarówno w budżecie gminy, jak i w planie finansowym zespołu szkolno-przedszkolnego trzeba wprowadzić zmiany.

Dochody i wydatki publiczne jednostek organizacyjnych JST klasyfikuje się na potrzeby planowania budżetowego i sprawozdawczości według działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności (art. 39 ust. 1 pkt 1 uofp). Oznaczenia te muszą odpowiadać stanowi faktycznemu.

Jeśli w jednostce oświatowej stanowiącej zespół szkół i przedszkoli jest przeprowadzana reorganizacja, to konieczna jest zmiana w budżecie JST i w planie finansowym jednostki budżetowej (zespołu szkół). Zmiana ta obejmuje:

  • zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziałach likwidowanej działalności,
  • wprowadzenie planu dochodów i wydatków w nowym rodzaju działalności.

To kierownik jednostki powinien ustalić kwoty planowanych dochodów i wydatków, które należy zweryfikować i wprowadzić do budżetu.

W przypadku zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziałach likwidowanej działalności zmniejszenie planu powinno odpowiadać dochodom i wydatkom, które były pierwotnie planowane na cały rok budżetowy, a po reorganizacji będą ponoszone na inny rodzaj działalności.

Przy wprowadzaniu planu dochodów i wydatków na nowy rodzaj działalności nie wystarczy proste przyjęcie, że są one równe wydatkom zmniejszonym na zlikwidowanym rodzaju działalności. Zarówno dochody, jak i wydatki mogą być różne, ponieważ zależą od rozmiaru prowadzonej działalności. 

Więcej przeczytaj w artykule: Plan finansowy jednostki budżetowej po reorganizacji >>

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK