do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.09.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak sporządzić plan finansowy jednostki budżetowej po reorganizacji

Jeśli w jednostce jest przeprowadzana reorganizacja, to konieczna jest zmiana w budżecie JST i w planie finansowym jednostki budżetowej. Zmiana ta obejmuje zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziałach likwidowanej działalności, wprowadzenie planu dochodów i wydatków w nowym rodzaju działalności. To kierownik jednostki powinien ustalić kwoty planowanych dochodów i wydatków, które należy zweryfikować i wprowadzić do budżetu.

PROBLEM

W zespole szkolno-przedszkolnym ma być przeprowadzona z dniem 1 września 2019 r. reorganizacja. Polega ona na przekształceniu punktów przedszkolnych (rozdział 80106) i oddziałów przedszkolnych (rozdział 80103) w przedszkole (rozdział 80104). W budżecie gminy i planie finansowym zespołu szkolno-przedszkolnego dochody i wydatki zostały zaplanowane na cały rok w rozdziałach 80103 i 80106. Czy trzeba to teraz zmieniać? A jeśli tak, to w jakim trybie?

RADA

Tak, zarówno w budżecie gminy, jak i w planie finansowym zespołu szkolno-przedszkolnego trzeba wprowadzić zmiany.

Dochody i wydatki publiczne jednostek organizacyjnych JST klasyfikuje się na potrzeby planowania budżetowego i sprawozdawczości według działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności (art. 39 ust. 1 pkt 1 uofp). Oznaczenia te muszą odpowiadać stanowi faktycznemu.

Jeśli w jednostce oświatowej stanowiącej zespół szkół i przedszkoli jest przeprowadzana reorganizacja, to konieczna jest zmiana w budżecie JST i w planie finansowym jednostki budżetowej (zespołu szkół). Zmiana ta obejmuje:

  • zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziałach likwidowanej działalności,
  • wprowadzenie planu dochodów i wydatków w nowym rodzaju działalności.

To kierownik jednostki powinien ustalić kwoty planowanych dochodów i wydatków, które należy zweryfikować i wprowadzić do budżetu.

W przypadku zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziałach likwidowanej działalności zmniejszenie planu powinno odpowiadać dochodom i wydatkom, które były pierwotnie planowane na cały rok budżetowy, a po reorganizacji będą ponoszone na inny rodzaj działalności.

Przy wprowadzaniu planu dochodów i wydatków na nowy rodzaj działalności nie wystarczy proste przyjęcie, że są one równe wydatkom zmniejszonym na zlikwidowanym rodzaju działalności. Zarówno dochody, jak i wydatki mogą być różne, ponieważ zależą od rozmiaru prowadzonej działalności. 

Więcej przeczytaj w artykule: Plan finansowy jednostki budżetowej po reorganizacji >>

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK