do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.08.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Skutki podatkowe zlecenia przez gminę stworzenia murali

Wypłata dokonana przez gminę na rzecz artystów skutkuje uzyskaniem przez nich przychodów podatkowych. Z całą pewnością konieczne jest ustalenie w pierwszej kolejności, czy artyści działają jako podatnicy VAT, a także w jakim źródle umiejscowiony jest przychód uzyskany przez artystę. Bardzo prawdopodobne jest to, że przychód umiejscowiony będzie w źródle "prawa majątkowe", a co za tym idzie, dokonując wypłaty, gmina będzie pełniła funkcję płatnika PIT obliczającego i pobierającego zaliczki na podatek dochodowy.

Gmina zawiera z artystami umowy na stworzenie murali na budynkach. Budynki nie są jej własnością. Podpisano porozumienie z właścicielami (zarządcami) budynków, na podstawie których artyści przekażą właścicielom prawa majątkowe do dzieł. Jakie skutki podatkowe będzie miało zawarcie takich umów? Czy korzystniej by było, gdyby artyści przenieśli prawa do dzieł gminie, a gmina właścicielom budynków?

ODPOWIEDŹ:

Aby wyznaczyć konkretne skutki podatkowe, należy poddać szczegółowej analizie treści umów łączących strony. W pewnych okolicznościach przedstawiona sytuacja może rodzić implikacje podatkowe nie tylko na gruncie podatków dochodowych, ale i na gruncie VAT (barter).

Wypłata dokonana przez gminę na rzecz artystów skutkuje uzyskaniem przez nich przychodów podatkowych. Z całą pewnością konieczne jest ustalenie w pierwszej kolejności, czy artyści działają jako podatnicy VAT, a także w jakim źródle umiejscowiony jest przychód uzyskany przez artystę. Bardzo prawdopodobne jest to, że przychód umiejscowiony będzie w źródle "prawa majątkowe", a co za tym idzie, dokonując wypłaty, gmina będzie pełniła funkcję płatnika PIT obliczającego i pobierającego zaliczki na podatek dochodowy.

ZAPAMIĘTAJ!

Jednym ze źródeł przychodów, do których można zaliczyć przychody artystów, jest źródło "prawa majątkowe".

Jeśli chodzi o skutki po stronie właścicieli budynków w opisanej sytuacji mogą być bardzo różne. Wszystko bowiem zależy od szczegółowych warunków, jakie określiły wszystkie strony: gmina-artyści-właściciele (zarządcy) budynków. Kluczowe znaczenie mają okoliczności faktyczne, w jakich murale są tworzone, a następnie przekazywane prawa majątkowe do nich.

Szczególnie ważne może być to, jaka jest treść murali, czemu służą (patriotyczne, historyczne, promocyjne etc.), jaki był stan budynków przed ich sporządzeniem, czy konieczne było na przykład przeprowadzenie prac przygotowawczych pod ich stworzenie, a przy okazji wykonanie remontu, docieplenie budynków. Warto również wziąć pod uwagę to, czy właściciele (zarządcy) budynków będą mogli swobodnie dysponować obiektami, na których murale zostały sporządzone.

ZAPAMIĘTAJ!

Dla określenia skutków podatkowych stworzenia murali istotne jest także to, czy przed ich namalowaniem konieczne było przeprowadzenie prac przygotowawczych, np. remontu elewacji.

Czytaj dalej w artykule: Tworzenie murali - skutki podatkowe >>

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK