do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.07.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kto odpowiada za braki w kosztorysie inwestorskim

To zamawiający, a nie osoby, które na jego zlecenie przygotowują kosztorysy inwestorskie, ponosi konsekwencje prawne na gruncie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), za wadliwości tych dokumentów.

W dwóch przetargach organizowanych przez naszą jednostkę w kosztorysach są braki w zakresie kodów słownika zamówień oraz nazw i adresów naszej jednostki jako zamawiającego. Kosztorys sporządzał podmiot zewnętrzny. Czy pomimo tego gmina odpowiada za te nieistotne braki?

W pytaniu mowa jest o kosztorysie inwestorskim. W związku z tym warto przypomnieć, że zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 upzp - wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

  • kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W kontekście podanego zapytania na uwagę zasługuje również regulacja art. 18 upzp, gdzie mowa o podmiotach ponoszących odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca powiązał zasadniczo ową odpowiedzialność z osobą kierownika zamawiającego, wyjątkowo z innymi osobami w ustawowo określonym zakresie.

ZAPAMIĘTAJ!

Na zamawiającym spoczywa "ciężar" wypełnienia wszystkich wymogów upzp, a związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. Niewątpliwie w ten zakres wchodzą również kwestie związane z należytym przygotowaniem kosztorysów inwestorskich.

Więcej przeczytaj w artykule: Kto odpowiada za braki w kosztorysie inwestorskim >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK