do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.07.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kto odpowiada za braki w kosztorysie inwestorskim

To zamawiający, a nie osoby, które na jego zlecenie przygotowują kosztorysy inwestorskie, ponosi konsekwencje prawne na gruncie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), za wadliwości tych dokumentów.

W dwóch przetargach organizowanych przez naszą jednostkę w kosztorysach są braki w zakresie kodów słownika zamówień oraz nazw i adresów naszej jednostki jako zamawiającego. Kosztorys sporządzał podmiot zewnętrzny. Czy pomimo tego gmina odpowiada za te nieistotne braki?

W pytaniu mowa jest o kosztorysie inwestorskim. W związku z tym warto przypomnieć, że zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 upzp - wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

  • kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W kontekście podanego zapytania na uwagę zasługuje również regulacja art. 18 upzp, gdzie mowa o podmiotach ponoszących odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca powiązał zasadniczo ową odpowiedzialność z osobą kierownika zamawiającego, wyjątkowo z innymi osobami w ustawowo określonym zakresie.

ZAPAMIĘTAJ!

Na zamawiającym spoczywa "ciężar" wypełnienia wszystkich wymogów upzp, a związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. Niewątpliwie w ten zakres wchodzą również kwestie związane z należytym przygotowaniem kosztorysów inwestorskich.

Więcej przeczytaj w artykule: Kto odpowiada za braki w kosztorysie inwestorskim >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK