do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.06.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Faktura zaliczkowa - konsekwencje wystawienia przed terminem

Terminy wystawiania faktur zostały ściśle określone w obowiązujących przepisach. Choć regulacje te nie są skomplikowane i nie budzą większych wątpliwości, w praktyce nie udaje się uniknąć sytuacji, w których dokumenty te zostają wystawione za późno lub za wcześnie. Czasami bywa to wynikiem błędu, a innym razem skutkiem nieprzewidzianego zachowania kontrahenta. Pojawiają się wówczas wątpliwości związane z tym, czy tak wystawione dokumenty są ważne i jak prawidłowo należy na ich podstawie rozliczyć VAT

Jednego z tego rodzaju problemów dotyczył tegoroczny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym sąd stwierdził, że wystawienie faktury zaliczkowej przedwcześnie nie sprawia, że należy uznać ją za fakturę pustą, jeśli odzwierciedla ona faktycznie dokonane czynności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, fakturę wystawia się, co do zasady, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jednocześnie, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Faktury nie mogą być jednak wystawione wcześniej niż 30 dnia przed:

  1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W analizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawie podatnik świadczył usługi m.in. na rzecz instytucji publicznych i dużych przedsiębiorstw, które narzucały mu określone warunki umowy i niekiedy wymagały, by zapłata umówionej raty, zaliczki czy zapłaty z góry następowała na podstawie wystawionej faktury. W związku z tym strony umawiały się, że płatność nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia. Na tak wystawionej fakturze nie podawano daty otrzymania płatności, bo ta data nie była znana i strony umawiały się jedynie na najpóźniejszy termin zapłaty. Zdarzało się, że kontrahenci nie dotrzymywali postanowień umowy i opóźniali płatności, a należności wpływały na konto po upływie 30 dnia od dnia wystawienia faktur, co sprawiało, że należało je uznać za wystawione niezgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W takiej sytuacji powstały wątpliwości, czy takie faktury należało uznać za faktury "puste" oraz czy należało dokonać ich korekty?

Zdaniem organu podatkowego, do którego podatnik zwrócił się z pytaniem we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w przedstawionym stanie faktycznym po upływie 30 dni od wystawienia faktury należało skorygować fakturę w zakresie podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Jeśli jednak podatnik nie dokonał korekty, był wówczas zobowiązany do zapłaty wykazanego w niej podatku (co wynika, zdaniem organu, z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT). Podatnik zaskarżył wydaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a sąd przyznał mu rację i orzekł, że jeśli faktura została wystawiona z naruszeniem ustawowego terminu, ale odzwierciedla czynności, które faktycznie miały miejsce, to nie można jej uznać za pustą.

Więcej przeczytaj w artykule: Faktura zaliczkowa - konsekwencje wystawienia przed terminem >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji towarów i usług oraz ustalania stawek VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: stary numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK