do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.06.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Faktura zaliczkowa - konsekwencje wystawienia przed terminem

Terminy wystawiania faktur zostały ściśle określone w obowiązujących przepisach. Choć regulacje te nie są skomplikowane i nie budzą większych wątpliwości, w praktyce nie udaje się uniknąć sytuacji, w których dokumenty te zostają wystawione za późno lub za wcześnie. Czasami bywa to wynikiem błędu, a innym razem skutkiem nieprzewidzianego zachowania kontrahenta. Pojawiają się wówczas wątpliwości związane z tym, czy tak wystawione dokumenty są ważne i jak prawidłowo należy na ich podstawie rozliczyć VAT

Jednego z tego rodzaju problemów dotyczył tegoroczny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym sąd stwierdził, że wystawienie faktury zaliczkowej przedwcześnie nie sprawia, że należy uznać ją za fakturę pustą, jeśli odzwierciedla ona faktycznie dokonane czynności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, fakturę wystawia się, co do zasady, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jednocześnie, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Faktury nie mogą być jednak wystawione wcześniej niż 30 dnia przed:

  1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W analizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawie podatnik świadczył usługi m.in. na rzecz instytucji publicznych i dużych przedsiębiorstw, które narzucały mu określone warunki umowy i niekiedy wymagały, by zapłata umówionej raty, zaliczki czy zapłaty z góry następowała na podstawie wystawionej faktury. W związku z tym strony umawiały się, że płatność nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia. Na tak wystawionej fakturze nie podawano daty otrzymania płatności, bo ta data nie była znana i strony umawiały się jedynie na najpóźniejszy termin zapłaty. Zdarzało się, że kontrahenci nie dotrzymywali postanowień umowy i opóźniali płatności, a należności wpływały na konto po upływie 30 dnia od dnia wystawienia faktur, co sprawiało, że należało je uznać za wystawione niezgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W takiej sytuacji powstały wątpliwości, czy takie faktury należało uznać za faktury "puste" oraz czy należało dokonać ich korekty?

Zdaniem organu podatkowego, do którego podatnik zwrócił się z pytaniem we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w przedstawionym stanie faktycznym po upływie 30 dni od wystawienia faktury należało skorygować fakturę w zakresie podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Jeśli jednak podatnik nie dokonał korekty, był wówczas zobowiązany do zapłaty wykazanego w niej podatku (co wynika, zdaniem organu, z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT). Podatnik zaskarżył wydaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a sąd przyznał mu rację i orzekł, że jeśli faktura została wystawiona z naruszeniem ustawowego terminu, ale odzwierciedla czynności, które faktycznie miały miejsce, to nie można jej uznać za pustą.

Więcej przeczytaj w artykule: Faktura zaliczkowa - konsekwencje wystawienia przed terminem >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK