do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.05.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Należność opłacona w terminie na rachunek JST a naliczone odsetki

Niesłusznie naliczone odsetki mogą zostać spisane po ustaleniu, że nastąpiło spełnienie w terminie przez dłużnika określonego zobowiązania.

Właściwe określenie momentu spełnienia świadczenia pieniężnego wymaga zwrócenia uwagi na zapisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.) oraz ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

W przypadku jednostek po centralizacji podmiotem, którego nazwę na fakturze wpisuje się w polu "sprzedawca" lub "nabywca", jest jednostka samorządu terytorialnego (dalej: JST), a nie jej jednostka budżetowa czy zakład budżetowy. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby poza danymi samej JST były także - jako element dodatkowy faktury - dane jej konkretnej jednostki wewnętrznej, która uczestniczyła w transakcji. Należy zwrócić uwagę, na zapisy art. 106e ustawy o VAT, które wskazują minimalny zakres informacyjny, jaki powinna spełniać treść dokumentu będącego podstawą sprzedaży związanej z opodatkowaniem VAT. Potwierdzeniem tego może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2017 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.143.2017.2.MK), gdzie wskazano, że na fakturze wystawionej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego podatnik może zamieścić dane jednostki organizacyjnej (szkoły), której ta transakcja dotyczy.

Elementem określającym moment zapłaty przy rozliczeniu bezgotówkowym może być umowa. W przypadku, gdy w umowie nie został ustalony termin zapłaty, należy stosować się do zapisów art. 454 § 1 k.c., zgodnie z którym jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. Jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania. W praktyce oznacza to moment uznania rachunku bankowego wierzyciela. Jest to moment, w którym pieniądze wpłyną na jego konto.

Dalej czytaj w artykule: Należność opłacona w terminie na rachunek JST a naliczone odsetki >>

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Już w sprzedaży!

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów tzn. tarczy antykryzysowej. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, interpretujemy przepisy. Wyjaśniamy, jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej, jak prawidłowo wypełniać i składać wnioski o pomoc, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień ze składek ZUS. Teraz dwa dostępy w cenie jednego! Pracuj z domu! Dziel się dostępem ze współpracownikami.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK