do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.04.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jakie są zasady powierzania pracownikowi komputera i telefonu

W przypadku powierzenia pracownikowi komputera czy telefonu służbowego najlepiej jest zawrzeć z nim umowę o korzystanie z powierzonego sprzętu. Jeśli pracownikowi powierza się mienie składające się z kilku przedmiotów (np. komputer z akcesoriami, telefon komórkowy), do celów dowodowych warto sporządzić potwierdzenie odbioru przez pracownika powierzonych sprzętów. Przepisy Kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość wprowadzenia i stosowania monitoringu komputerów i telefonów.

W przypadku komputera czy telefonu stacjonarnego powierzenie go pracownikowi na zasadzie powierzenia mienia nie jest konieczne. Z racji swojego charakteru i przeznaczenia komputer czy telefon stacjonarny stanowią wyposażenie biura i pracownik korzysta z nich wyłącznie w godzinach pracy, a po jej zakończeniu pozostawia te sprzęty w siedzibie pracodawcy. Inaczej jest w przypadku wszelkich sprzętów "mobilnych", z których pracownik ma możliwość korzystania nie tylko w zakładzie pracy, ale też poza nim. Do takiego sprzętu można zaliczyć komputer przenośny czy telefon komórkowy.

Umowa użyczenia sprzętu służbowego

W przepisach prawa pracy nie ma unormowań, które określałyby zasady korzystania przez pracownika z komputera czy telefonu. Dlatego należy z pracownikiem zawrzeć umowę o korzystanie z konkretnego sprzętu. Konieczne jest określenie w niej, kto ponosi koszty rachunków oraz w jaki sposób sprzęt ma być używany.

Umowa z pracownikiem będzie podlegała zasadom zawartym w Kodeksie cywilnym dotyczącym umowy użyczenia (art. 710 Kodeksu cywilnego). A więc, jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody na swój koszt, jeśli - wiedząc o wadach - nie zawiadomił pracownika o nich, chyba że o wadach pracownik został poinformowany albo mógł wadę z łatwością zauważyć (art. 711 Kodeksu cywilnego).

Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, pracownik może rzeczy używać tylko w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu (art. 712 Kodeksu cywilnego). W praktyce oznacza to, że pracownika obowiązuje bezwzględny zakaz oddawania np. powierzonego komputera osobie trzeciej do używania bez zgody pracodawcy.

UWAGA!

Umowa o używanie służbowego komputera czy telefonu przez pracownika podlega przepisom Kodeksu cywilnego dotyczącym umowy użyczenia.

W przypadku powierzenia sprzętu umowa powinna określać:

  • rodzaj sprzętu,
  • zasady korzystania,
  • zasady ponoszenia kosztów jego użytkowania,
  • zasady zwrotu sprzętu jako mienia powierzonego.

Należy również sporządzić dokładny spis akcesoriów dołączanych do przekazywanego pracownikowi sprzętu, które także powierzane są pieczy pracownika, a bez których często nie da się z takiego sprzętu korzystać, np. zasilacza, karty sieciowej do połączeń bezprzewodowych, oprogramowania dołączanego do komputera.

Więcej informacji oraz wzory umów dostępne w opracowaniu: Jakie są zasady powierzania pracownikowi komputera i telefonu >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK