do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.04.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kontrole PIP i ZUS - jakie obowiązki ma pracodawca

Inspektorzy pracy zwykle nie zapowiadają swojej wizyty w zakładzie pracy, a ich obecność może skończyć się procesem sądowym. Istnieją jednak sposoby na wcześniejsze przygotowanie się do kontroli, dzięki którym można ograniczyć związany z tym stres. Warto poznać swoje prawa w trakcie kontroli oraz zagadnienia, którymi prawie zawsze zainteresuje się inspektor podczas kontroli.

Pracodawca powinien przygotować się do kontroli. Przede wszystkim powinien zebrać wszystkie dokumenty pracownicze i przeanalizować je z odpowiednią osobą, np. kadrową. Inspektorzy sprawdzają, czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bhp, a w szczególności, czy mają aktualne szkolenia wstępne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy oraz szkolenia okresowe.

Szczególnie ważną kwestią przed kontrolą PIP jest sprawdzenie, czy wszyscy pracownicy mają aktualne zaświadczenia lekarskie, potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy.

Brak zaświadczeń lekarskich czy brak przeszkolenia w zakresie bhp są w praktyce najczęściej spotykanymi zaniedbaniami pracodawców.

Bardzo ważne będzie także sprawdzenie, czy dokumentacja pracownicza jest prawidłowo prowadzona. Jeśli okaże się, że brakuje np. oświadczeń woli dotyczących rozwiązywania stosunku pracy lub zmiany jego treści, pracodawca może jeszcze uzupełnić te dokumenty. Warto też zweryfikować, czy dokumentacja prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Kolejną kwestią, którą będą sprawdzać inspektorzy, jest terminowa wypłata wynagrodzeń dla pracowników oraz innych świadczeń płynących ze stosunku pracy. Warto zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ jest to bardzo często spotykane wśród pracodawców wykroczenie.

UWAGA!

Inspektorzy pracy bardzo często sprawdzają terminowość wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom.

Inspektorzy pracy mogą także kontrolować wypłacanie wynagrodzenia osobom świadczącym pracę na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. wynosi 14,70 zł brutto za godzinę. Wypłaty wynagrodzenia w kwocie wynikającej z wysokości minimalnej stawki na godzinę powinny mieć formę pieniężną, przez co należy rozumieć zapłatę w gotówce albo zapłatę w formie bez­gotówkowej. W umowach ze zleceniobiorcami i usługodawcami należy wskazywać sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Należy pamiętać, że jeśli ustaleń w tym zakresie nie będzie, zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin pracy, w terminie poprzedzającym dzień wypłaty wynagrodzenia.

Zanim dojdzie do kontroli, pracodawca powinien też sprawdzić, czy w zakładzie pracy przestrzegane są przepisy dotyczące czasu pracy pracowników. Niemniej ważne jest także stosowanie się do zasad bhp. Zakład powinien posiadać ważne okresowe przeglądy instalacji i przewodów kominowych, odpowiednie zabezpieczenie tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, a przede wszystkim ogólne oględziny stanu technicznego budynku, w którym mieści się zakład, i innych zabudowań integralnie z nim związanych. Dzięki analizie dokumentów związanych z tymi kwestiami możliwe będzie uniknięcie niepotrzebnych konsekwencji.

To oczywiście tylko jedne z podstawowych spraw, na które pracodawca powinien zwrócić uwagę przed wizytą kontrolerów. Trzeba jednak pamiętać, że zazwyczaj pracodawca nie zna celu wizyty w zakładzie pracy inspektorów pracy. Ich obecność może być przecież wynikiem zamiaru przeprowadzenia rutynowej kontroli lub też następstwem złożonej skargi. W związku z tym warto się wcześniej zabezpieczyć na wszystkich płaszczyznach, które będą podlegały kontroli.

Więcej czytaj w poradniku: Kontrole PIP i ZUS - obowiązki pracodawcy >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK