do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.03.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak zaksięgować przedłużenie licencji na 3 lata na program antywirusowy

Właściwym paragrafem będzie § 430 "Zakup usług pozostałych". Program antywirusowy nie spełnia kryteriów uznania go za materiał lub wyposażenie, należy go potraktować jako usługę ochrony komputera w zamówionym zakresie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej), § 430 obejmuje wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług, których przykładowy zakres ustawodawca wymienił w treści załącznika nr 4 do rozporządzenia. Katalog ten ma charakter otwarty; oznacza to, że do § 430 można ujmować wszystkie usługi, które nie podlegają ujmowaniu w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Powoduje to wiele wątpliwości i niejasności co do prawidłowości stosowania przedmiotowego paragrafu.

Do § 430 zalicza się m.in.:

● opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr, w tym:

- wydatki ponoszone na przejazdy związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych pracowników,

- koszty za naukę pracowników na studiach wieczorowych i zaocznych;

● wydatki ponoszone przez jednostkę z tytułu korzystania z usług dostępu do:

- czasopism w wersji elektronicznej,

- serwisów internetowych lub portali dla księgowych,

- zasobów internetowych (m.in. dostęp do aktów prawnych);

● dopłaty za wodę;

Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu - art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.);

● opłatę za odprowadzanie ścieków;

● dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich;

● wydatki za przejazd autostradą dokonywane kartą flotową na paliwo - jeżeli opłata za przejazd autostradą nie została poniesiona podczas podróży służbowej pracownika;

● zakup usług wykonania pieczątek według określonych wzorów;

● zakup usług wykonania materiałów promocyjnych;

● zakup usług wykonania kalendarzy;

● zakup mebli (niestanowiących środków trwałych):

- na fakturze nie ma podziału na materiał i usługę - § 430,

- na fakturze wyodrębniono materiał służący wykonaniu mebli:

● materiał - § 427,

● usługa wykonania mebli - § 430;

● abonament RTV, czyli opłatę radiowo-telewizyjną.

Więcej przeczytaj w artykule: Klasyfikacja budżetowa najczęściej występujących dochodów i wydatków - cz. III >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK