do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.02.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kiedy można się ubiegać o zwrot za zakup kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł

Prawo do ulgi na zakup kas może przysługiwać w stosunku do kas rejestrujących, które zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Późniejsze nabywanie kas rejestrujących (zarówno nabywanie kolejnych kas, jak i nabywanie ich w celu zastąpienia nimi kas dotychczas używanych) nie pozwala, co do zasady, na korzystanie z ulgi (zobacz: Z ORZECZNICTWA).

Z ORZECZNICTWA

(…) tylko w stosunku do tej liczby zgłoszonych kas przez podatnika przed powstaniem u niego, zgodnie z przepisami prawa, obowiązku zgłoszenia o liczbie kas i miejscu ich używania, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w obowiązującym terminie, przysługuje mu prawo do odliczenia od tego podatku kwot wydatkowanych na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania tego obowiązku, będący jednocześnie dniem rozpoczęcia ewidencjonowania. (...) zastosowanie ulgi z tytułu nabycia kas, przy zakupie w okresie późniejszym każdej następnej kasy rejestrującej, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy kasy te wynikają ze złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1232/08

Po centralizacji rozliczeń VAT podatnikiem z tytułu prowadzonej przez zakład budżetowy działalności jest macierzysta dla niego gmina. Jednocześnie gmina ta nie jest podatnikiem rozpoczynającym ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących, a w konsekwencji nie przysługuje jej prawo do korzystania z ulgi na zakup kas na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Więcej czytaj w artykule: Wymiana kas fiskalnych - ulga na zakup kasy >>

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK