do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.12.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak sfinansować święta w jednostce

Pracodawcy często organizują dla pracowników, współpracowników i ich rodzin spotkania w związku ze zbliżającymi się świętami. W tym celu mogą wynająć podmiot specjalizujący się w obsłudze tego rodzaju przyjęć i powierzyć mu taką pracę np. w ramach zlecenia lub umowy o dzieło. Decydując się na świąteczne spotkania i prezenty dla zatrudnionych, pracodawca może je sfinansować ze środków obrotowych lub przeznaczonych na cele socjalne.

Udział pracowników i współpracowników w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez pracodawcę oraz skorzystanie z poczęstunku i przygotowanych atrakcji nie powinny obecnie powodować trudności w rozliczeniu. Wartość świadczeń zaoferowanych w czasie takiego spotkania nie oznacza już bowiem powstania przysporzenia majątkowego dla zaproszonych osób. Pracodawca nie dolicza zatem kosztów wigilijnej uroczystości do przychodu tych osób.

Świadczenia świąteczne finansowane ze środków zfśs

Powszechnie stosowaną przez pracodawców tworzących zfśs praktyką jest pokrywanie kosztów zakupu świątecznych podarunków ze środków zakładu pracy. Choć tego rodzaju benefity nie są wprost wymienione w ustawie o zfśs jako rodzaj działalności socjalnej, traktuje się je jako świadczenia o charakterze pomocowym, stanowiące jeden z przejawów udzielania osobom uprawnionym pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej.

Należy jednak mieć na względzie, aby wsparcie w formie świątecznych prezentów:

● zostało wskazane w regulaminie gospodarowania zfśs oraz

● było przyznawane z zastosowaniem tzw. kryterium socjalnego, czyli uzależnione od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej.

Znajduje to potwierdzenie m.in. w wyrokach Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 lutego 2013 r. (III AUa 1097/12) oraz w Szczecinie z 20 czerwca 2013 r. (III AUa 111/13). W drugim wskazanym wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził, że: Definicja działalności socjalnej daje (...) pracodawcy możliwość wręczania ze środków funduszu m.in. bonów finansowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy z tytułu zwiększonych wydatków w tym okresie. Warunkiem umożliwiającym ich przyznanie jest zapisanie takich form pomocy w regulaminie funduszu oraz określenie trybu ich przyznawania (czy przyznanie następuje np. na wniosek osoby uprawnionej, czy też z inicjatywy pracodawcy).

Świąteczne prezenty finansowane ze środków zfśs, które zostaną przyznane pracownikom (i ich rodzinom) z uwzględnieniem kryterium socjalnego, są:

● zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego) oraz

● wyłączone z podstawy opodatkowania (do 380 zł w roku - art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof); wskazany przepis obejmuje również karty przedpłacone, co potwierdzają organy podatkowe; np. w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2015 r. (IPPB4/4511-770/15-2/MS2) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że (...) z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. Zatem kartę tę należy co do zasady uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych.

Więcej przeczytaj w artykule: Jak zorganizować święta w firmie i jak korzystnie je sfinansować >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK