do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.12.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak prawidłowo ustalić i wypłacić trzynastkę za 2018 r.

Nabycie prawa do trzynastki zależy od efektywnie przepracowanego przez niego roku lub co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy. Wypłata trzynastki za 2018 r. powinna nastąpić najpóźniej do 31 marca 2019 r. Niedopełnienie tego obowiązku przez pracodawcę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł.

Przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dotyczą jedynie pracowników świadczących pracę w ramach stosunku pracy. Osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej nie pozostaje w stosunku pracy, a zatem nie może nabyć prawa do trzynastki.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie przysługuje osobie świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Trzynastka jest przyznawana pracownikom, którzy spełnią warunki określone przepisami ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Podstawowym kryterium jest okres przepracowany przez pracownika u danego pracodawcy.

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zależności okresu pracy w roku kalendarzowym:

Wysokość świadczenia

Okres pracy

Trzynastka w pełnej wysokości

po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego

Trzynastka w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu w danym roku kalendarzowym

● pod warunkiem, że okres przepracowany wynosi co najmniej 6 miesięcy,

● bez spełnienia wymogu przepracowania co najmniej 6 miesięcy - w szczególnych przypadkach (o których będzie mowa niżej)

Na prawo pracownika do trzynastki nie wpływa termin, na jaki została z nim zawarta umowa o pracę (umowa terminowa czy bezterminowa). Znaczenia nie ma też wymiar etatu osoby zatrudnionej.

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jako świadczenia finansowego ze stosunku pracy, związane jest z konkretnym zatrudnieniem pracownika - daną umową o pracę. Pracownik zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę z jednym pracodawcą ma takie same uprawnienia w kwestii dodatkowego wynagrodzenia rocznego jak pracownik zatrudniony u kilku pracodawców. Jeżeli pracownik pozostaje zatrudniony u kilku pracodawców, u każdego z nich może nabyć prawo do trzynastki - pod warunkiem przepracowania wymaganego okresu. W obu przypadkach prawo do wynagrodzenia rocznego ustalane będzie odrębnie dla każdej z umów pracownika. Tak samo naliczana będzie wysokość trzynastek, do których pracownik jest uprawniony.

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego (art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). Jest to podstawowy warunek, gwarantujący pracownikowi pełną trzynastkę.

Zdaniem Sądu Najwyższego przepracowanie w rozumieniu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oznacza faktyczne (efektywne) wykonywanie pracy, a nie jedynie pozostawanie w stosunku pracy (uchwała SN z 25 lipca 2003 r., III PZP 7/03, OSNP 2004/2/26). Sąd Najwyższy potwierdził to stanowisko również w uchwale z 7 lipca 2011 r. (III PZP 3/11, OSNP 2012/1-2/3), zgodnie z którą okresy pobierania zasiłku i wynagrodzenia chorobowego nie są wliczane do okresu wymaganego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pełnej wysokości otrzyma pracownik, który faktycznie (efektywnie) wykonywał pracę przez cały rok, a nie jedynie pozostawał w stosunku pracy.

Więcej przeczytaj w artykule:  Jak prawidłowo ustalić i wypłacić trzynastkę za 2018 r. >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK