do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.11.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak wykazać zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych, w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ wykazują w poszczególnych rozdziałach kwoty należności, zaległości i nadpłat, odpowiednio w części należnej budżetowi państwa i w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego, na mocy odrębnych przepisów.

Najczęściej zadawane pytania z zakresu wykazywania dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych:

  • Jak ująć operacje gospodarcze związane z dochodami uzyskanymi w wyniku realizacji zadań zleconych w powiązaniu z jednostkowym i zbiorczym sprawozdaniem Rb-27ZZ oraz jednostkowym sprawozdaniem urzędu Rb-27S (w części dotyczącej dochodów zakwalifikowanych do § 236?
  • Czy dane uzupełniające do sprawozdania jednostkowego Rb-27ZZ muszą wynikać z ewidencji księgowej, czy też na podstawie wynikających z ewidencji księgowej danych dotyczących należności, zaległości i nadpłat można dokonać ich podziału na część należną budżetowi państwa i jednostce samorządu terytorialnego poza systemem księgowym?
  • Czy jednostka budżetowa (GOPS) realizująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, odpłatność uczestników ŚDS), sporządzając sprawozdanie Rb-27ZZ, nie wypełnia str. 2, tj. dane uzupełniające A i B oblicza i wykazuje w sprawozdaniu zbiorczym organ JST?
  • Czy dane z części B powinny być zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S; którego sprawozdania - jednostki budżetowej czy organu?
  • O ile sprawozdania za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień nie sprawiają trudności w organie (wstawia się tylko plan i dochody otrzymane, czyli to, co mamy w ewidencji organu), o tyle w miesiącach kończących kwartał już tak łatwe to nie jest. Na podstawie jakiej ewidencji ma być sporządzone Rb-27S w organie, w § 236, tj. - należności i zaległości? Czy należy te dane przepisać z drugiej strony sprawozdania Rb-27ZZ - dane uzupełniające, część B? Ewidencja w tym przedmiocie znajduje się w księgach GOPS.

Sposób ujęcia operacji gospodarczych związanych z dochodami uzyskanymi w wyniku realizacji zadań zleconych

Sposób prezentacji danych pochodzących z ewidencji księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego został określony zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej).

Stosownie do zapisów § 6 ust. 3 załącznika nr 36 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych, w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ wykazują w poszczególnych rozdziałach kwoty należności, zaległości i nadpłat, odpowiednio w części należnej budżetowi państwa i w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego, na mocy odrębnych przepisów.

Sprawozdanie Rb-27ZZ zawiera także dane uzupełniające w podziale na dwie części:

  • pierwsza część dotyczy środków należnych budżetowi państwa,
  • druga - jednostki samorządu terytorialnego.

W każdej części wykazuje się w poszczególnych rozdziałach odpowiednio kwoty należności, zaległości i nadpłat. W sprawozdaniu jednostkowym nie powinny wystąpić dochody klasyfikowane do § 236 "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami".

Więcej przeczytaj w artykule: Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ >>

Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej spotykanym systemem jest wypłata wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych dodatków.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK