do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 10.08.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Szczegółowość ewidencji pomocniczej do konta 221

Ewidencja pomocnicza do konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. W praktyce zakłada się ją dwuszczeblowo.

Przykład

Jednostka budżetowa zaliczyła na przełomie roku należności z tytułu zwrotów przez pracowników kosztów rozmów prywatnych odbytych z telefonów służbowych w grudniu 2017 r. do należności z tytułu dochodów budżetowych, ponieważ były potrącone z wynagrodzeń za styczeń 2018 r. i w styczniu były odprowadzone do budżetu. Należności od 60 pracowników zostały ujęte w grudniu 2017 r. na koncie 221 - analitycznie w paragrafie dochodowym 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w jednej kwocie. Kontrola zarzuciła jednostce brak ewidencji szczegółowej, czyli wyodrębnienia należności w podziale na poszczególnych pracowników. Czy jednostka budżetowa ma obowiązek stosować taki podział w ewidencji pomocniczej i na jakiej podstawie ?

Jednostka budżetowa przy ustalaniu zakładowego planu kont i przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych musi przestrzegać zasad grupowania operacji gospodarczych na kontach syntetycznych, a także zasad tworzenia ewidencji pomocniczej do tych kont ustalonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 30 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia ewidencja pomocnicza do konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. W praktyce zakłada się ją dwuszczeblowo:

  • na pierwszym stopniu podziału (analitycznym) - według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów,
  • na drugim stopniu podziału (szczegółowym) - według dłużników.

Konta szczegółowe zakłada się dla kont analitycznych w taki sposób, że suma obrotów i sald kont szczegółowych daje obroty i saldo konta analitycznego, a suma obrotów i sald kont analitycznych daje obroty i saldo konta syntetycznego.

Oprac. Izabela Motowilczuk

Źródło: PORADNIK Rachunkowości Budżetowej

Przeczytaj też artykuł: Terminy i częstotliwość ewidencji przypisów z tytułu należności podatkowych na koncie 221 >>

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK