do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 07.12.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Co to jest "kompletność środka trwałego"

Środek trwały jest kompletny, jeżeli może realizować przypisane mu funkcje. Tak wynika z postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe", przyjętego uchwałą Komitetu Standardów Rachunkowości Nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. (dalej: KSR 11). Oznacza to, że spełnia wszystkie warunki techniczne (pod względem konstrukcyjnym) i prawne przewidziane dla danej kategorii środków trwałych, a w szczególności zawiera wszystkie części składowe.

Przez część składową środka trwałego należy rozumieć nieodłączny element środka trwałego warunkujący jego użytkowanie, który nie może być od niego odłączany bez istotnego uszczerbku dla zdatności środka trwałego do użytkowania. Część składowa jest powiązana fizycznie (wchodzi fizycznie w skład danego środka trwałego) lub prawnie ze środkiem trwałym. Częścią składową jest np.:

 • skrzynia biegów, silnik, akumulator w samochodzie,
 • silnik w kosiarce samobieżnej,
 • kondygnacja budynku,
 • jednostka centralna, monitor i klawiatura w zespole komputerowym,
 • oprogramowanie systemowe w zespole komputerowym.

W przypadku niektórych kategorii środków trwałych regulacje prawne określają wykaz części składowych, które muszą one mieć, aby można było je uznać za kompletne, a w konsekwencji dopuścić do użytkowania. Spełnianie tych warunków zazwyczaj wymaga poświadczenia w określony sposób (np. przez wydanie zezwolenia na użytkowanie budynku, wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do ruchu itp.).

Oprócz części składowych środek trwały może być wyposażony w części:

 • dodatkowe,
 • peryferyjne.

Częścią dodatkową (inaczej dodatkowym wyposażeniem) jest element środka trwałego, który zwiększa jego walory użytkowe, ale nie jest niezbędny do jego funkcjonowania lub nie powoduje ograniczenia w jego użytkowaniu. Część dodatkowa wchodzi fizycznie w skład środka trwałego lub jest z nim w inny sposób trwale związana (fizycznie lub prawnie) i sama nie może być uznana za kompletny składnik aktywów. Częścią dodatkową może być np.: radioodtwarzacz samochodowy, klimatyzacja zamontowana w samochodzie osobowym, rolety antywłamaniowe zamontowane w budynku, sieć teleinformatyczna zamontowana w budynku.

Częścią peryferyjną jest element fizycznie (konstrukcyjnie) niewchodzący w skład środka trwałego, który realizuje samodzielnie określone funkcje użytkowe. Część peryferyjna nie warunkuje możliwości użytkowania środka trwałego, z którym ma być powiązana, a jej brak nie ogranicza jego właściwości użytkowych. Część peryferyjna może:

 1. wchodzić w skład środka trwałego, z którym jest powiązana;
 2. stanowić odrębny środek trwały:
 • użytkowany w stałym powiązaniu z więcej niż jednym środkiem trwałym,
 • czasowo przyłączany do różnych środków trwałych.

Przeczytaj więcej w artykule: Środki trwałe dokumentowanie, ewidencja, inwentaryzacja - część I >>

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK