do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 17.07.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Ewidencja twardych dysków przeznaczonych do rozbudowy serwera

Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania 15 sztuk dysków twardych o łącznej wartości 12 500 zł, przeznaczonych do zamontowania w serwerze. Na dowodzie PT – „Przekazanie/przyjęcie środka trwałego” wskazana jest liniowa metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna 30%. W jaki sposób należy ująć w ewidencji te dyski twarde – każdy pojedynczo (ich wartość oscyluje pomiędzy 450 a 1022 zł), czy w łącznej kwocie jako środki niskocenne, czy może w łącznej kwocie na zwiększenie wartości serwera?

Rozbudowa serwera (powiększenie jego pamięci wewnętrznej) jest modernizacją w rozumieniu art. 31 ust. 1 uor, w związku z tym o wartość początkową twardych dysków (wykazaną w protokole przekazania) należy zwiększyć wartość początkową serwera. Metoda amortyzacji i stawka amortyzacyjna wykazana w dokumencie PT przez jednostkę przekazującą nie jest obowiązująca dla jednostki przyjmującej. Wartość dysków powinna być amortyzowana razem z całym serwerem, metodą i według stawki, jaką stosuje jednostka przyjmująca.

Źródło: PORADNIK Rachunkowości Budżetowej

Przeczytaj też:

Umarzanie i amortyzacja majątku trwałego w jednostkach sektora finansów publicznych >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł