do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Rachunkowość Budżetowa 7/2016, data dodania: 04.04.2016

Porada aktualna do 2017-09-01*

*Od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany dot. WS – nie ma już obowiązku stosowania klasyfikacji kodów wydatków strukturalnych oraz wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do MF rocznego sprawozdania Rb-WSa/Rb-WSb za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (pismo z 7 września 2017 r. nr PG8.4181.11.2017): W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie nadzorowanych przez RIO jednostek sektora samorządowego o braku konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych, jak również o przekazanie informacji, iż w związku z wprowadzonymi zmianami wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe. Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej odnoszące się do sprawozdawczości wydatków strukturalnych, w tym uchylające wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Ponadto zauważa się, że w związku z uchyleniem podstawy prawnej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44 poz. 255) utraciło swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy. Artur Kawaler Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych

Czy wydatki na nagrody dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce należy ewidencjonować w kodzie 73 klasyfikacji wydatków strukturalnych

Starosta powiatu corocznie funduje najlepszym uczniom publicznego liceum nagrody za dobre wyniki w nauce. Nagrody przyznawane są nielicznej grupie najlepszych uczniów i mają stanowić zachętę do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Czy wydatki te stanowią wydatki strukturalne i czy powinny być ewidencjonowane w ramach kodu 73 klasyfikacji? Nie, wydatki na nagrody dla uczniów za dobre wyniki w nauce nie stanowią wydatków strukturalnych, gdyż nie służą realizacji celów strukturalnych. Jak wskazano wcześniej, wydatkami strukturalnymi są wydatki poniesione ze środków publicznych...

(...)


Treści dostępne dla abonentów INFORRB Platformy Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy.
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!
Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK